Hải Phòng 25/05/2019

Thường trực và các Ban

Thứ tư, 22/11/2017

Thường trực LĐLĐ thành phố
 
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Tống Văn Băng Chủ tịch 0912.235757
  tongvanbang@haiphong.gov.vn
2 Bùi Thị Ngọc Phó Chủ tịch TT 0904149724 buingocqdhb@gmail.com
3 Hoàng Đình Long Phó Chủ tịch 0912.234040 hoangdinhlong@haiphong.gov.vn
hoangdinhlonghp@gmail.com
4 Đào Thị Huyền Phó Chủ tịch 0915.950398
  daothihuyen@haiphong.gov.vn
daohuyen68@gmail.com
5 Đào Trọng Trung Phó Chủ tịch 0987739688 daotrunghp1@gmail.com

Danh sách Ban Tuyên Giáo
ĐT: 02253.745389
Email: ldld.btg.@haiphong.gov.vn
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Vũ Quang Tuân Trưởng ban 0912.676225 quangtuanvuhp@gmail.com
2 Hoàng Thị Thanh Chuyên viên 0983.662281 hoangthi.thanh@haiphong.gov.vn
thanh105hp@gmail.com
3 Bùi Thị Uyên Nhân viên 0913.908116 uyenbt249@gmail.com
4 Phạm Việt Cường Chuyên viên 038.2661599  phamvietcuonghp@gmail.com
5        

Danh sách Ban Nữ công
ĐT: 0225.3745391
Email: ldld.bannucong@haiphong.gov.vn
 
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Nguyễn Thị Minh Tính Phó Ban phụ trách 0914 316258 nguyenthiminhtinh@haiphong.gov.vn
minhtinhcdct@gmail.com
2 Hoàng Thị Huệ Phó Trưởng Ban 0944 329869 hoangthihue.ldld@haiphong.gov.vn
hoanghuearvhp82@gmail.com
3 Nguyễn Thị Tâm Chuyên viên 0906 182018 nguyenthi.tam@haiphong.gov.vn
nguyentam0883@gmail.com

Danh sách Ban Chính Sách Pháp Luật
ĐT: 02253.745304
Email: ldld.bcspl@haiphong.gov.vn
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Nguyễn Công Hòa Trưởng ban 0982323111 conghoahp111@gmail.com
2 Nguyễn Văn Diệu Phó ban 0912838633 dieuchinhsach@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Quốc Khánh Phó ban 0902292639 khanhtoctld@gmail.com
4 Nguyễn Quang Tiến Chuyên viên 0906115885 quangtien5885@gmail.com
5 Dương Kim Lan Nhân viên 0914556226 landkl241@gmail.com
6        

Danh sách Ban Tổ chức
ĐT: 0225.3745390
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Lê Thị Thanh Thủy Trưởng ban 0983196672 lethuy672@gmail.com
2 Đỗ Văn Bình Phó Trưởng ban 0912050818 binh.bantochuc@gmail.com
3 Nguyễn Quang Huy Phó Trưởng ban 0983671086 cdgd.anduong@gmail.com
4 Đặng Thị Mai Lan Chuyên viên 0904499709 bantochuchp@gmail.com
5 Hoàng Thị Hà Chuyên viên 0901571589 huanghe1068@gmail.com

Danh sách Ban Tài Chính
ĐT: 0225.3745998
TT Tên Chức vụ ĐT Email
         
1 Phạm Thị Hiền Thu Phó Trưởng Ban phụ trách 0904421188 hienthu7880@gmail.com
2 Phạm Tuấn Anh Phó Trưởng Ban 0948639158 tuananhhp82@gmail.com
3 Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viên 0982128345 nguyenvananh.178@gmail.com
4 Đỗ Thị Thanh Nhân viên 0962959719 dothanh27101982@gmail.com

Danh sách Văn phòng
ĐT: 0225.3745776;                Fax: 0225.3745776;
Email văn thư trình Thường trực: liendoanlaodong@haiphong.gov.vn
Email gửi báo cáo:                       ldld.vanphong@haiphong.gov.vn 
TT  Họ và tên  Chức vụ Số điện thoại  
Email
CQ Di động  
1 Dương Thị Hải Yến Chánh Văn phòng 3745690 0913.376242  
2 Lâm Văn Đáng Phó Văn phòng 3745776 0902.086.633 lamvandang@haiphong.gov.vn
lamdanghp@gmail.com
3 Đỗ Văn Thức Phó Văn Phòng 3745776 0912.300162 vuthihuyentrang@haiphong.gov.vn
tranghuyenvu87@gmail.com
4 Phạm Thị Thanh Mai Nhân viên 3745776 0903.463.968 phamthanhmai@haiphong.gov.vn
maipham0609@gmail.com
5 Phạm Khoa Kiều Lộc Nhân viên   0915.439.889  
6 Phạm Xuân Thính Lái xe   0934.601.847  
7 Đỗ Quang Thảo Lái xe   0913.576.196  
8 Phạm  Việt Cường Lái xe   0913.705.672  
9 Vũ Tiến Dương Lái xe   0932.352.699
10        

Danh sách Quỹ trợ vốn CNVCLĐ Nghèo
ĐT: 0225.747988
Email: ldld.quytrovon@haiphong.gov.vn
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Trần Thị Nhi Giám đốc 0383989556 nhitranhp@gmail.com
2 Trần Thị Thái P Giám đốc 0938579698 tranthithai@haiphong.gov.vn
tranthaicd@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên 0982535376 nguyenthithuha@haiphong.gov.vn
halinhlinh10@gmail.com

Danh sách Tư vấn pháp luật
ĐT: 0225.3745.240
Email: ldld.tttvpl@haiphong.gov.vn 
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Quách Văn Bình Giám đốc 0913.374503  
2 Thái Thị Minh Nhân viên 0913.514.783 thaiminhbh15@gmail.com
3        

Danh sách Văn phòng Ủy ban kiểm tra
ĐT: 0225.3745392
Email: ldld.uybankiemtra@haiphong.gov.vn
TT Tên Chức vụ ĐT Email
1 Đặng Đức Hiển CN UBKT 0986.319.968 dangduc.hien@haiphong.gov.vn
dangduchien797@gmail.com
2 Nguyễn Thị Linh Chi Phó CN 0943.848.110 linhchicd@gmail.com
4 Bùi Thị Thu Trang Chuyên viên 0912.588569  
Lượt truy cập
Hôm nay:368
Tất cả:00400996
Đang trực tuyến:39

Designed and Maintained byDanaWeb.vn