Hải Phòng 23/06/2024

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA ĐẢM BẢO ATVSLĐ NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thứ hai, 01/02/2021

                                     Nguyễn Quốc Khánh- Phó Trưởng ban CSPL Liên đoàn Lao động TP.
 
          I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
         1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TLĐ ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 trong các cấp công đoàn; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 14/04/2020 của UBND thành phố Hải Phòng về tổ chức tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020; ngày 14 tháng 01 năm 2020 LĐLĐ thành phố đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ về tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” trong CNVCLĐ thành phố Hải Phòng năm 2020; ngày 15 tháng 4 năm 2020 ngày 15 tháng 4 năm 2020 triển khai Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 với các nội dung cụ thể, thiết thực, triển khai dẫn tới các CĐCS để tổ chức thực hiện.
         Những tháng đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế- xã hội, đời sống việc làm của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng để các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ vừa diễn ra hiệu quả, thiết thực vừa  đảm bảo công tác phòng chống dịch, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn đủ điều kiện, tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 theo chủ đề Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ra về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát kế hoạch của LĐLĐ thành phố, chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai tại địa phương, đơn vị với những hoạt động cụ thể, phù hợp; huy động tối đa các nguồn lực để tập trung chăm lo, động viên, hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn...
         2. Kết quả hoạt động phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ
Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, 100% công đoàn cấp trên cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ra về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc với nhiều hoạt động thiết thực triển khai đến các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn.
         Chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực triển khai các hoạt động hướng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ kết hợp với phòng chống dịch bệnh Covid- 19, theo đó đã có 1.500 CĐCS tổ chức triển khai sâu rộng ”Tháng hành động về ATVSLĐ” , 1.300 CĐCS tổ chức triển khai biện pháp về ATVSLĐ, kết hợp với các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên bản tin doanh nghiệp, loa phát thanh và bản tin công đoàn. Các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành và tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc đã phát động cuộc thi tìm tìm hiểu Luật ATVSLĐ và kỹ năng hoạt động của ATVSV thông qua hình thức thi viết vừa đảm bảo công tác tuyên truyền, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
         Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-LĐLĐ ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố về thí điểm tổ chức dào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, liên đoàn lao động các quận, công đoàn ngành đã tổ chức 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 1.861 cán bộ CĐCS, ATVSV về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. Hỗ trợ kinh phí tổ chức khám, tư vấn chăm sóc SKSS cho 3.000 CNLĐ tại một số DN có đông nữ CNLĐ; phối hợp với Dự án SCI tổ chức khám sức khỏe cho gần 5.000 nữ CNLĐ với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.
        Năm 2020 các cấp công đoàn thành phố đã xây dựng mới 15 góc tuyên truyền về ATVSLĐ, thành lập mới 22 mạng lưới an toàn vệ sinh viên Riêng trong tháng hành động về ATVSLĐ đã thành lập 7 góc tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động và thành lập 15 mang lưới ATVSV. Nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về công tác An toàn vệ sinh lao động, LĐLĐ thành phố đã triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Luật An toàn vệ sinh lao động trong CNVCLĐ thành phố năm 2020. Cuộc thi được triển khai thành 02 đợt, thu hút 13.593 người đăng ký tham gia, trong đó có 19.685 lượt CNVCLĐ tham gia dự thi. Cuối tháng 5 khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động xã hội cơ bản trở lại bình thường một số LĐLĐ quận, huyện đã tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” theo hình thức thi trực tuyến, và Game show thu hút hàng trăm lượt CNVCLĐ tham dự, cổ vũ. 16 đơn vị xây dựng kế hoạch Liên đoàn Lao động quận, huyện: Kiến An, Dương Kinh, Ngô Quyền, Đô Sơn, Lê Chân, Hồng Bàng, Cát Hải, An Lão, An Dương, Kiến Thụy; Công đoàn ngành Giao thông, Xây dựng, Công thương, Y tế, Công đoàn Viên chức thành phố, Công đoàn Khu Kinh tế. 07 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức hội thi ATVSV: LĐLĐ quận Ngô Quyền, Lê Chân; LĐLĐ huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng; Công đoàn ngành Công thương, Xây dựng; Công đoàn Khu kinh tế. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn lại lựa chọn đội để bồi dưỡng tham gia thi Khối thi đua.
         LĐLĐ thành phố đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng phản ánh, đưa trên 27 tin, bài của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; phát sóng 02 số chuyên mục Lao động và Công đoàn trên sóng truyền hình Hải Phòng; xây dựng video clip về Tháng Công nhân và Kết quả phòng chống dịch bệnh Covid-19 đăng tải trên kênh Youtube Công đoàn Hải Phòng; phối hợp xây dựng nội dung phát thanh chuyên mục “Vì quyền của bạn” nhằm tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về pháp luật lao động nói chung, Luật ATVSLĐ nói riêng.
         3. Về công tác giám sát, phối hợp đoàn liên ngành thành phố tham gia thanh tra, kiểm tra công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp
          Năm 2020 LĐLĐ thành phố đã tham gia Đoàn liên ngành thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 98 doanh nghiệp. Qua kiểm tra ghi nhận, đa phần các doanh nghiệp đều thực hiện việc bố trí, lắp đặt máy, thiết bị, dây chuyền công nghệ đúng tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn; có nội quy, quy trình vận hành an toàn máy móc. Phần lớn người sử dụng lao động đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng, kiện toàn bộ máy, nhân sự làm công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp các phòng, ban, cử cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ, quan tâm, tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để cải thiện điều kiện lao động; số lượng các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ thống quản lý về ATVSLĐ-PCCN cũng ngày một tăng lên.
         Tuy nhiên, qua hoạt động thanh tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động cho thấy công tác ATVSLĐ của một số doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất cập như: Công tác khám và chăm sóc sức khỏe cho người lao động chưa đạt chất lượng vì kinh phí khám tại nhiều doanh nghiệp còn quá thấp, nội dung khám sơ sài (cá biệt có doanh nghiêp chỉ khám với mức chi phí 50.000đồng/người). Có những doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động như: Nguyên liệu hàng hóa đề bừa bãi, gần nguồn điện; khu vực kho thành phẩm, kho chứa nguyên liệu sản xuất không tách biệt với khu vực sản xuất, một số thiết bị máy móc đã hết hạn song vẫn chưa được đánh giá, kiểm định lại, chưa thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động cho người lao động theo đúng nhóm đối tượng và đủ thời gian huấn luyện theo quy định .vv...
         Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động là dịp để các doanh nghiệp nâng cao nhận thức, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác an toàn vệ sinh lao động, tính quần chúng trong công tác an toàn lao động được phát huy; đề ra các biện pháp khắc phục tránh xẩy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ. Nhiều doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy và cấp cứu người bị nạn để trang bị kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp cho toàn bộ nhân viên, coi đây là hoạt động thường xuyên, đã đi vào nề nếp.
         4. Tham gia điều tra tai nạn lao động
         Tính đến 15/12/2020 trên địa bàn thành phố đã xẩy ra 19 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 18 người, bị thương 4 người (Tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 3 vụ người lao động bị đột tử trong khuôn viên doanh nghiệp). Trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (tháng 5/2019) trên địa bàn thành phố đã xảy ra 01 vụ tai nạn lao động làm chết 01 người. Các vụ tai nạn lao động xẩy ra đều có đại diện Liên đoàn Lao động thành phố tham gia điều tra ngày từ khâu đầu tiên (khám nghiệm hiện trường). Đến thời điểm hiện tại có 15 vụ đã hoàn tất quá trình điều tra và kết luận, 2 vụ đang trong giai đoạn tập hợp hồ sơ, thu thập thông tin để điều tra, kết luận; 02 vụ cơ quan công an đang xem xét hồ sơ theo thẩm quyền.
         Ngoài các trường hợp đã được thăm hỏi, động viên kịp thời khi tai nạn lao động mới xảy ra, trong tháng công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức Đoàn công tác đến thăm 06 gia đình có thân nhân bị tại nạn lao động năm 2020, động viên, tặng quà mỗi gia đình 1.000.000 đồng. Trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tổ chức các Đoàn công tác đến thăm hỏi các gia đình bị có người thân bị TNLĐ tử vong trong năm 2020 để động viên xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình có người thân bị tai nạn lao động.
         Việc tổ chức công đoàn kịp thời nắm bắt thông tin các vụ tai nạn lao động, chủ động phối hợp với Đoàn liên ngành điều tra tai nạn lao động, điều tra, kết luận các vụ tai nạn đã giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với thân nhân người bị nạn và kiến nghị doanh nghiệp có các biện pháp, giải pháp, thiết thực không để tình trạng tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn xảy ra.
         5. Công tác tổng kết khen thưởng trong công tác “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2020
         Để kịp thời động viên đoàn viên, CNVCLĐ trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2020 Liên đoàn Lao động thành phố đã tiến hành tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Luật an toàn vệ sinh lao động” trực tuyến và tiến hành trao giải cho 4 tập thể có đông đoàn viên CNVCLĐ tham gia dự thi, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi.
         Tổng kết phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp” năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố đã xét đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng 2 cờ, 3 Bằng khen tập thể, 3 Bằng khen cá nhân; Liên đoàn Lao động thành phố xét khen thưởng 03 Cở, Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2020.
        II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
       1. Các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn vệ sinh lao động trong công nhân, viên chức, lao động và các cơ sở, đơn vị kinh tế ngoài nhà nước, tăng cường phối hợp kiểm tra việc chấp hành Luật an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn lao động.
        2. Tiếp tục hướng dẫn các cấp công đoàn chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động ATVSLĐ tại cơ sở, duy trì và phát triển mạng lưới an toàn vệ sinh viên, xây dựng góc tuyên truyền về ATVSLĐ tại cơ sở.
        3. Triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách mới ban hành có liên quan tới công tác an toàn vệ sinh lao động, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đến các CĐCS và CNVCLĐ .
        4. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia giám sát công tác huấn luyện an toàn lao động cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đảm bảo đúng về đối tượng, đủ về thời gian theo quy định của pháp luật.
        5. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” trong CNLĐ thành phố Hải Phòng và chọn đội tham gia Hội thi khu vực phía Bắc.
        6. Tham gia cùng chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khoẻ người lao động. Hướng dẫn việc tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.
       7. Chủ động kiểm tra, hướng dẫn công tác an toàn vệ sinh lao động ở các công đoàn cơ sở; chủ trì phối hợp kiểm tra, chấm điểm thi đua về thực hiện phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” ở cở sở.
         8. Tiếp tục phối hợp với ngành Lao động Thương binh Xã hội thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nguy cơ cao mất an toàn. Kịp thời điều tra, kết luận các vụ tai nạn lao động xẩy ra trên địa bàn. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021./.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1322
Tất cả:04702405
Đang trực tuyến:92

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn