Hải Phòng 24/02/2024

Kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động

Thứ tư, 06/05/2020

Với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm nay có nhiều nét mới. Phóng viên báo Hải Phòng cuối tuần có cuộc trao đổi với đồng chí HOÀNG ĐÌNH LONG, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố về các giải pháp nâng cao chất lượng Tháng ATVSLĐ năm 2020.

          - So với những năm trước, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm nay có những điểm mới gì, thưa đồng chí?
         - Tháng ATVSLĐ năm nay diễn ra trong điều kiện đặc biệt khi tình hình dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ tập trung nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhất là lao động sản xuất trong thời điểm dịch COVID-19, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong CNVCLĐ.
        Như vậy, các nội dung, hoạt động nổi bật trong Tháng ATVSLĐ 2020 gồm: Tổ chức tuyên truyền, tư vấn trực tuyến chế độ chính sách pháp luật về ATVSLĐ đến người lao động;           Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh viên lao động, phòng chống cháy nổ, cách nhận biết và phòng, chống dịch COVID-19... bằng các hình thức thi viết hoặc trên fanpage, facebook của công đoàn các cấp hoặc thi trên các nền tảng trực tuyến khác. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo, bảo đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài của người lao động; Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động ốm đau, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
       - Các cấp công đoàn thành phố có những giải pháp gì để “bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong CNVCLĐ”, thưa đồng chí?
        - Các cấp công đoàn thành phố tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh các sự cố, các vụ tai nạn điển hình xảy ra trong thời gian qua, chú trọng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan như: treo băn rôn, pano, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020; Phối hợp hiệu quả cao các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, fanpage, facebook của công đoàn các cấp, Bản tin Lao động & Công đoàn, Cổng thông tin điện tử LĐLĐ thành phố. Rà soát và quản lý có hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại địa phương, ngành; xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hoạt động công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ thành phố đầu tư kinh phí thực hiện thí điểm tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ATVSLĐ đến đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.
       - Được biết, trong tháng ATVSLĐ, một trong những nội dung trọng tâm là việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Đồng chí có thể nói rõ hơn về nội dung này?
        - LĐLĐ thành phố xác định, các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ là nội dung quan trọng, nhằm thực hiện hiệu quả cao chủ đề Tháng ATVSLĐ. Theo đó, công đoàn thành phố phối hợp cơ quan chức năng tổ chức phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Văn minh”, phong trào lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động...; tổ chức ngày chủ nhật xanh “Vì an toàn vệ sinh lao động - vì sức khỏe người lao động” qua đó thúc đẩy sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm ATVSLĐ.
         LĐLĐ thành phố cũng chỉ đạo công đoàn các cấp làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ. Đặc biệt là việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng đột xuất những tấm gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bằng các hình thức đề nghị Tổng Liên đoàn, UBND thành phố tặng Bằng khen và LĐLĐ thành phố khen thưởng theo quy định.
       - Để triển khai hiệu quả Tháng ATVSLĐ không thể không kể đến vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Các cấp công đoàn thành phố có giải pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ này?
         - Công đoàn các cấp xác định, mạng lưới an toàn vệ sinh viên là lực lượng nòng cốt trong thực hiện hiệu quả cao các nội dung Tháng ATVSLĐ. Từ đó, thúc đẩy các phong trào thi đua về ATVSLĐ cũng như phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ. Hiện, LĐLĐ thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong việc thành lập, kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên; đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất;cchỉnh trang, nâng cấp góc tuyên truyền về ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức phát thanh tuyên truyền kiến thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

        - Để Tháng ATVSLĐ 2020 đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa trong đội ngũ CNVCLĐ, LĐLĐ thành phố có những giải pháp cụ thể, sáng tạo nào?
        - LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt một số nội dung sau:
         Một là, chủ động, tích cực phối hợp cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và công tác phòng chống dịch COVID-19.
         Hai là, phối kết hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, tư vấn, đối thoại chính sách liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp; chăm lo, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên và người lao động; việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; việc đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; công tác huấn luyện ATVSLĐ, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại đơn vị, doanh nghiệp.
          Ba là, tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi bằng các hình thức phù hợp tình hình thực tế của đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên các cấp, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tác an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, vận động công nhân, lao động quan tâm, chủ động thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động để ATVSLĐ trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, góp phần xây dựng văn hoá an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
          - Trân trọng cảm ơn đồng chí!
                    Thanh Hà
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:261
Tất cả:04292617
Đang trực tuyến:30

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn