Hải Phòng 24/02/2024

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TRONG LĨNH VỰC TNLĐ, BNN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/03/2022

Chủ nhật, 27/02/2022

       1. Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
       Theo đó, tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp.
       Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.
       Mức tiền lương tháng nêu trên được xác định theo từng đối tượng như sau:
       - Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân thì mức tiền lương tháng bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp (nếu có) liên quan đến tiền lương (phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung).
       - Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thì mức tiền lương tháng bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mà hai bên đã xác định trong hợp đồng lao động.
       - Đối với người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động có mức lương học nghề, tập nghề thì mức lương tháng là tiền lương học nghề, tập nghề do hai bên thỏa thuận; trong trường hợp không có mức lương học nghề, tập nghề thì tiền lương làm căn cứ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động là mức lương tối thiểu do Chính phủ công bố tại địa điểm người học nghề, tập nghề làm việc.
       - Đối với công chức, viên chức trong thời gian tập sự thì mức lương tháng là tiền lương tập sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
       - Đối với người lao động đang trong thời gian thử việc thì mức lương tháng là tiền lương thử việc do hai bên thỏa thuận theo quy định.
       Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.
       2. Cùng ngày 28 tháng 12 năm 2021 Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành Thông tư số 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động để được giảm mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN (mức phải đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì 0,5% như trước đây).
Tại Điều 8 Thông tư đã hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động làm căn cứ để được áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN như sau:
Ki = (Ni x1000) : Pi
       Trong đó:
       Ki: Là tần suất tai nạn lao động của năm i; Ni là số lượt người bị tai nạn lao động và số người chết vì tai nạn lao động được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 trong năm thứ i;
       Pi: Là số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 trong năm thứ i.
       Tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất được tính như sau:
Ktb = (K1+K2+k3) : 3
       Trong đó:
- Ktb: Là tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất;
- K1: Là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất (năm thứ nhất);
- K2: Là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm thứ nhất (năm thứ hai);
- K3: Là tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm thứ hai (năm thứ ba).
       Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/03/2022.

 
---------------------------------------------
 
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:738
Tất cả:04293094
Đang trực tuyến:73

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn