Hải Phòng 13/06/2024

Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Luật An toàn vệ sinh lao động trong CNVCLĐ thành phố năm 2020

Thứ tư, 13/05/2020

THỂ LỆ

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Luật An toàn vệ sinh lao động
trong CNVCLĐ thành phố năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 133/QĐ-LĐLĐ ngày 12/5/2020
của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố)
    
Điều 1. Tên Cuộc thi: Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Luật An toàn vệ sinh lao động trong CNVCLĐ thành phố năm 2020.
Điều 2. Đối tượng dự thi: Là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa thành phố Hải Phòng.
Điều 3. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi
1. Nội dung: Thí sinh dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến:
- Tìm hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, quyền và nghĩa vụ của NLĐ, NSDLĐ trong việc bảo đảm an toàn lao động; phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên, phương pháp sơ cứu, cấp cứu ban đầu khi xảy ra TNLĐ.vv... Bài thi có 50 câu hỏi, thời gian tối đa làm bài là 20 phút (số điểm thi tính theo số câu trả lời đúng, không nhất thiết phải hoàn thành toàn bộ bài thi).
- Dự đoán số thí sinh cùng tham gia dự thi.
- Sau khi thí sinh kết thúc bài thi, hệ thống sẽ hiển thị trực tiếp kết quả tỷ lệ % tương ứng với số điểm của Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.
2. Hình thức thi:
Bước 1: Truy cập đường link do Ban Tổ chức cung cấp: https://bit.ly/2LhtlnN
Bước 2: Lựa chọn đăng nhập bằng Zalo, Facebook hoặc Gmail.
Bước 3: Đăng ký tham gia ngay đầy đủ các thông tin cá nhân như: Họ tên, số điện thoại, đơn vi LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành và tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố.vv... để tham gia thi (thí sinh điền đúng, đủ thông tin để Ban Tổ chức tính số thí sinh tham gia trao giải tập thể đơn vị có thí sinh tham gia cuộc thi đông nhất, đối với thí sinh sử dụng tên giả, tên sai, kết quả dự thi sẽ bị Ban Tổ chức bãi bỏ.)
Bước 4: Tham gia trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp, trả lời đúng một câu hỏi được 01 điểm tương ứng với tỷ lệ 2 % (hai phần trăm) trả lời đúng 50 câu hỏi được tổng số 50 điểm tương ứng với tỷ lệ 100%.
Bước 5: Dự đoán số lượt thí sinh tham gia dự thi.
Bước 6: Bấm kết thúc bài thi.
3. Thời gian tổ chức: Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Luật An toàn vệ sinh lao động hình thức trực tuyến trong CNVCLĐ thành phố được tổ chức từ ngày 13/5/2020 - 30/5/2020 và được chia thành hai đợt.
- Đợt một: Từ 06giờ 30’, ngày 13/5/2020 đến 16giờ 30’, ngày 23/5/2020.
- Đợt hai: Từ 06 giờ 30’, ngày 25/5/2020 đến 16 giờ 30’, ngày 30/5/2020.
Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị
1. Về quyền lợi
- Thí sinh tham gia cuộc thi Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và giải khuyến khích trên số điểm (tưng ứng với tỷ lệ %) mà thí sinh đạt được cho mỗi đợt thi.
- Ban Tổ chức trao giải cho 01 CĐCS và 01 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều thí sinh tham gia nhất cho mỗi đợt thi.
 2. Về trách nhiệm
- Thí sinh tham gia có trách nhiệm tuân thủ Thể lệ Cuộc thi.
- Thí sinh được khiếu nại lên Ban Tổ chức khi cần thiết, có chứng cứ và chịu trách nhiệm về quyết định khiếu nại của mình.
- Khiếu nại chỉ có giá trị trước khi kết thúc Cuộc thi.
 Điều 5. Tổ Thư ký Cuộc thi
Tổ Thư ký: Do Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập, có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi:
- Thứ tự các thí sinh có điểm (tỷ lệ %) trả lời đúng từ cao đến thấp.
- Thứ tự các thí sinh trả lời nhanh nhất.
- Thứ tự thí sinh có dự đoán sát kết quả nhất số lượt thí sinh cùng tham gia dự thi.
- Thứ tự các đơn vị có đông thí sinh tham gia nhất.
- Thư ký làm việc trung thực, khách quan, chính xác đảm bảo đúng thể lệ cuộc thi.
 Điều 6. Cơ cấu và nguyên tắc xếp giải         
1. Đối với cá nhân
- Lựa chọn thí sinh có số điểm cao nhất (tỷ lệ %) từ cao xuống thấp để trao giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải khuyến khích cho mỗi đợt thi.
- Trường hợp nếu có từ 02 thí sinh trở lên có tổng số điểm (tỷ lệ %) bằng nhau thì Ban Tổ chức sẽ lần lượt chọn thí sinh có thời gian thi nhanh nhất, nếu vẫn bằng nhau thì chọn thí sinh có dự đoán đúng nhất số lượt thí sinh cùng tham gia.
 2. Đối với tập thể
- Công đoàn cơ sở: Có nhiều thí sinh tham gia nhất, song tối thiểu từ 100 thí sinh trở lên tham gia cho mỗi đợt thi.
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Có nhiều thí sinh tham gia nhất, song tối thiểu từ 800 thí sinh trở lên tham gia cho mỗi đợt thi.
- Trường hợp nếu có từ 02 đơn vị trở lên có số thí sinh tham gia bằng nhau thi Ban Tổ chức sẽ lần lượt chọn theo thứ tự:
        + Đơn vị có thí sinh được giải cao nhất.
        + Đơn vị có số thí sinh được nhiều giải nhất.
        + Đơn vị có thí sinh đoán đúng nhất số lượt thí sinh cùng tham gia.
        + Đơn vị có số thí sinh dự đoán đúng nhất số lượt thí sinh cùng tham gia.
 Điều 7. Quy định về mức khen thưởng
- Giải Nhất: Trị giá 3.000.000 đồng.
- Giải Nhì: Trị giá 2.000.000 đồng.
- Giải Ba: Trị giá 1.000.000 đồng.
- Giải khuyến khích: Trị giá 500.000 đồng.
- Giải cho các đơn vị có nhiều thí sinh tham gia cuộc thi nhất: Trị giá 5.000.000 đồng.
- Thí sinh đạt giải được cấp giấy chứng nhận đạt giải cuộc thi và kèm theo tiền thưởng.
 Điều 8. Xử lý vi phạm
Các trường hợp vi phạm Thể lệ Cuộc thi, tùy theo mức độ, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét và đề xuất hình thức xử lý phù hợp.
Điều 9. Hiệu lực của Thể lệ
Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký; việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện khi có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố.
 Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và các thí sinh, đơn vị tham gia Cuộc thi căn cứ các nội dung thực hiện nghiêm túc Thể lệ này./.
  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:180
Tất cả:04670639
Đang trực tuyến:43

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn