Hải Phòng 13/06/2024

Danh sách cán bộ, chuyên viên, nhân viên Khối Công đoàn ngành và tương đương

Thứ hai, 15/01/2018

   1. Công đoàn ngành Công thương: 3787107  
Nguyễn Công Hòa
Chủ tịch
Nguyễn Thị Thu
Phó Chủ tịch
           Phạm Tuấn Anh            Phó Chủ tịch
Phạm Thị Kim Khánh
Chuyên viên
Phạm Thanh Lượng
Chuyên viên
Nguyễn Thị Thùy
Chuyên viên
Vũ Thị Thu Hường
Nhân viên
   2. Công đoàn ngành Giáo dục: 3841550  
Trần Văn Thắng
Chủ tịch
           Phạm Kim Thúy            Phó Chủ tịch
Chu Thị Hường
Chuyên viên
           Phạm Thị Mai Phương            Nhân viên
   3. Công đoàn ngành GTVT: 3823282  
Trần Thị Mai
Chủ tịch
Bùi Trọng Hiếu
Phó Chủ tịch
Cao Thị Ngọc
Chuyên viên
    4. Công đoàn Viên chức: 3745564  
Phạm Thị Thơ
Chủ tịch
Hoàng Đăng Hải
Phó Chủ tịch
Lê Thị Phương Anh
Chuyên viên
Vũ Thị Huyền Trang
Chuyên viên
    5. Công đoàn ngành Xây dựng: 3823078  
Nguyễn Minh Tân
Chủ tịch
Hoàng Minh Hòa
Phó Chủ tịch
Vũ Đức Tùng
Nhân viên
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
           Chuyên viên
  6.  Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 3877378  
Nguyễn Quang Huy
Chủ tịch
Hoàng Thị Thuận
Chuyên viên
Đoàn Mai Anh
Nhân viên
    7. Công đoàn ngành Y tế: 3745793  
Hoàng Thị Tuyết
Chủ tịch
Phùng Ngọc Quý
Chuyên viên
           Lưu Thị Thùy Linh            Chuyên viên
   8. Công đoàn Khu Kinh tế: 3746856  
Định Thị Thúy Hà
Chủ tịch
Nguyễn Hồng Quang
Phó Chủ tịch
Nguyễn Thị Phương Loan
Phó Chủ tịch
Hoàng Thị Thanh Xuân
Chuyên viên
           Trần Trọng Liêm            Chuyên viên
           Dương Kim Lan            Chuyên viên
           Ngô Duy Lân            Chuyên viên
           Đỗ Thị Thanh            Chuyên viên
Lượt truy cập
Hôm nay:187
Tất cả:04670646
Đang trực tuyến:40

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn