Hải Phòng 13/06/2024

14 chức danh công chức, viên chức được bỏ yêu cầu có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ, tin học

Thứ ba, 06/09/2022

1. Giáo viên - quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 20/3/2021;
2. Công chức hành chính, văn thư- quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV, có hiệu lực từ 01/8/2021;
3. Công chức thi hành án dân sự- quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BTP, có hiệu lực từ 14/10/2021;
4. Viên chức ngành di sản văn hóa- quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ 05/02/2022;
5. Công chức Quản lý thị trường- quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BCT, có hiệu lực từ 01/4/2022;
6. Viên chức ngành y tế- quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BYT, có hiệu lực từ 10/6/2022;
7. Công chức kế toán, thuế, hải quan- quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC, có hiệu lực từ 18/7/2022;
8. Viên chức thư viện- quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ 15/8/2022;
9. Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin- quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 15/8/2022;
10. Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; Thông tư 07/2022/TT-BTTTT, có hiệu lực từ 15/8/2022;
11. Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở- quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL, có hiệu lực từ 25/8/2022;
12. Viên chức ngành nông nghiệp-quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT, có hiệu lực từ 06/10/2022;
13. Công chức ngành nông nghiệp- quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT, có hiệu lực từ 06/10/2022;
14. Viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình- quy định tại Thông tư 13/2022/TT-BTTTT
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:265
Tất cả:04670724
Đang trực tuyến:28

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn