Hải Phòng 22/05/2024

2 chế độ nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01.7.2024

Thứ năm, 02/05/2024

    2 chế độ nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01.7.2024
     Khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hoàn thiện 2 chế độ nâng bậc lương.

     Việc thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 sẽ có 5 bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang:
1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;
1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;
1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);
1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;
1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).
       Về việc nâng bậc lương thì đây là một trong những yếu tố được đề ra để thiết kế bảng lương mới theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW. Theo đó, khi thực hiện cải cách tiền lương, toàn bộ bảng lương mới của cán bộ, công chức viên chức sẽ điều chỉnh cũng như hoàn thiện 2 chế độ nâng bậc lương là nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn.
      Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trong đó có những chỉ đạo quan trọng liên quan đến cải cách tiền lương.
      Trong đó, Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
       Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước; đồng thời xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1.7.2024.
      Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện, trong tháng 5.2024 phải hoàn thành Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
     Theo https://laodong.vn/cong-doan/2-che-do-nang-bac-luong-cua-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tu-ngay-17-1334336.ldo?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1038OAJGt85gy_FPYgRwlSdCwiYjtxnh5EndCNfAfWvvKhr5utolp6oLc_aem_AUuNYfjjANHRmq2HtXu7BC5MnkqLLY0S-6nojJGxs32Ha73rZTmBhOEuQL0ZKXLO7v3Wrw6m2b1kuakVUWaZVDNJ 
Theo Laodong.vn
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:238
Tất cả:04592216
Đang trực tuyến:27

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn