Hải Phòng 23/06/2024

3 chính sách mới về bảo hiểm, lao động và công chức trong năm 2022

Thứ tư, 17/08/2022

Có nhiều chính sách mới về bảo hiểm, lao động và công chức mới đây đã chính thức có hiệu lực.

1. Hỗ trợ tiền cho người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đây được xem là nội dung tại Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với NLĐ theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021.
Theo đó, tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể: 
- Sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.
- Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.
- Kinh phí chi trả hỗ trợ người lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nêu trên được quyết toán vào năm tài chính 2022.
Như vậy, những trường hợp NLĐ đủ điều kiện đã nộp hồ sơ nhưng hiện vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được giải quyết chậm nhất đến ngày 10/9/2022.

2. Người lao động vận hành công trình khí tối đa 12h/ngày

Đây được xem là nội dung tại Thông tư 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí (có hiệu lực từ ngày 09/9/2022).
Theo đó, người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc, cụ thể như sau:
- Ca làm việc không quá 12 giờ/ngày.
- Phiên làm việc tối đa là 7 ngày.
Cùng với đó, quy định làm thêm giờ đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân khối khí và các công trình khí như sau: 
Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc quy định tại Điều 4 Thông tư 12/2022/TT-BCT.
Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm.
Ngoài ra, việc làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định tại Điều 59 và Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP .
Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt tuân thủ quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động.

3. Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực Đầu tư phải thực hiện định kỳ chuyển đổi
Theo thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực
Đầu tư ở địa phương (có hiệu lực từ ngày 30/9/2022).
Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư có vị trí công tác sau đây phải thực hiện định kỳ chuyển đổi:
- Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và của Việt Nam ra nước ngoài.
- Thẩm định dự án.
- Đấu thầu và quản lý đấu thầu.
- Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.
- Quản lý quy hoạch.
- Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất - khu kinh tế.
- Quản lý doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh.
- Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác từ đủ 3 năm đến 5 năm.

(K-B)
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1099
Tất cả:04702182
Đang trực tuyến:70

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn