Hải Phòng 11/06/2023

Bãi bỏ 16 Thông tư thuộc lĩnh vực việc làm, tiền lương

Thứ ba, 11/10/2022

Ngày 30/9/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, liên tịch ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2022.

Cụ thể, Thông tư 18 bãi bỏ toàn bộ các văn bản sau:
       * Lĩnh vực lao động và tiền lương
- Thông tư 28/2005/TT-LĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng 05 công trình thủy điện.
- Thông tư 12/2007/TT-LĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng công trình thủy điện.
- Thông tư 37/2009/TT-LĐTBXH hướng dẫn chế độ ăn giữa ca với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Sơn La.
- Thông tư 03/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ tiền lương và phụ cấp lương với công nhân, viên chức xây dựng công trình thủy điện Lai Châu, Đồng Nai 5.
- Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
      * Lĩnh vực Việc làm
- Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP.
- Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết thi hành Nghị định số 196/2013/NĐ-CP
- Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP.
- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP.
- Thông tư 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề, việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.
      * Lĩnh vực bảo hiểm xã hội
- Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
- Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP.
- Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
- Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 Nghị định 76/2017/NĐ-CP.
- Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
- Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:126
Tất cả:03518797
Đang trực tuyến:40

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn