Hải Phòng 13/06/2024

Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại

Thứ ba, 14/02/2023

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động (NLĐ) làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại (có hiệu lực từ ngày 01/3/2023).

        Theo đó, điều kiện để được nhận bồi dưỡng bằng hiện vật là NLĐ làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định. Điều kiện thứ hai là có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định của Bộ Y tế hoặc tiếp xúc với ít nhất một yếu tố được xếp từ 4 điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu "Tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật Phòng chống các bệnh truyền nhiễm".
       Mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hằng ngày và có giá trị bằng tiền như sau: Mức 1: 13.000 đồng, mức 2: 20.000 đồng, mức 3: 26.000 đồng, mức 4: 32.000 đồng. Nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng. Nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng. Trường hợp NLĐ làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.
       Thông tư 24 cũng nêu rõ việc bồi dưỡng không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (bao gồm cả việc đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng. Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca, ngày làm việc, bảo đảm thuận tiện, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:232
Tất cả:04670691
Đang trực tuyến:27

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn