Hải Phòng 22/02/2024

Cách mạng Tháng Mười Nga - sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX

Thứ năm, 04/11/2021

       - Sau cách mng dân ch tư sn tháng Hai 1917, Nga tn ti tình trng hai chính quyn song song, mt bên là Chính ph lâm thi tư sn và mt bên là Xô-viết các đại biu công nhân và binh sĩ, đứng đầu là Xô-viết Pê-tơ-rô-grát. Trước tình hình đó, V.I.Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mng Nga là chuyn t cách mng dân ch tư sn sang cách mng xã hi ch nghĩa.
       
- Tháng 4-1917, V.I.Lênin v nước để trc tiếp lãnh đạo cách mng Nga.
       
- Đêm 24-10-1917 theo lch cũ nước Nga (tc đêm 6-11-1917), khi nghĩa vũ trang n ra Th đô Pê-tơ-rô-grát.
       
- Ngày 25-10-1917 theo lch cũ nước Nga (tc ngày 7-11-1917), các lc lượng khi nghĩa đã làm ch tình hình Th đô Pê-tơ-rô-grát, tr Cung đin Mùa Ðông và mt vài nơi. Ti 2 gi 10 phút, rng sáng 26-10-1917, Cung đin Mùa Ðông được gii phóng, các b trưởng trong Chính ph lâm thi b bt gi. Cuc khi nghĩa vũ trang ti Pê-tơ-rô-grát kết thúc thng li.
      
- Ngày 25-10-1917 theo lch cũ nước Nga (tc ngày 7-11-1917) đã được ghi vào lch s là ngày thng li ca Cách mng xã hi ch nghĩa Tháng Mười vĩ đại.
V.I. Lê-nin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, ngày 7-11-1918
       
        Nhìn lại từ thế kỷ 21, việc đánh giá cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ 20.
       Thứ nhất, Cách mạng Tháng Mười là cả một quá trình chín muồi tại nước Nga phải tính từ thời điểm tháng Hai chứ không chỉ là cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông.
      
Thứ hai, Cách mạng Tháng Mười không được đưa từ nước ngoài về Nga như một số nước hiện nay khẳng định, không được tiến hành bằng tiền nước ngoài. Cách mạng đã phát triển vì những lý do nội tại trong nước Nga, đã đi qua quá trình đến chín muồi và bùng nổ, dẫn đến việc thay đổi chế độ chính trị, xã hội.
     
Thứ ba, đối với nước Nga, Cách mạng Tháng Mười thực sự là sự kiện lịch sử vĩ đại cứu nước Nga khỏi thảm họa, và sau đó đã thành lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Chính vì những lý do này mà Cách mạng Tháng Mười là sự kiện vĩ đại không thể bàn cãi.
     
Cách mạng Tháng Mười đã ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ tiến trình lịch sử của thế giới, mở ra con đường cho các dân tộc khác, mang tới niềm tin giành độc lập cho nhân dân. Không có Cách mạng Tháng Mười, sẽ không có Liên Xô, không có Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, và từ đó cũng không thể có các cuộc cách mạng giải phóng khác như Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam.
       
Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã làm lung lay cả hệ thống thực dân và từ đó nhiều dân tộc ở phương Đông đã tiến lên thay đổi đời sống xã hội của đất nước mình, xây dựng nên hệ thống xã hội chủ nghĩa.
       
Có thể thấy rõ qua ví dụ Việt Nam. Hồ Chí Minh đã đến nước Nga vào năm 1924 sau Cách mạng Tháng Mười, Người không kịp gặp Lenin song được khích lệ bởi tư tưởng của Lenin, và lấy những tư tưởng đó làm nền tảng cho học thuyết của mình. Trong khi đó, đối với nhân dân Liên Xô, thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam đã đem lại niềm khích lệ lớn lao về một chiến thắng vì cùng một mục đích, lý tưởng như của Cách mạng Tháng Mười. Đó là mối liên hệ trực tiếp giữa hai cuộc cách mạng.
        
Cách mạng Tháng Mười là quá trình diễn ra từ bên trong đất nước, song không phải là quá trình bùng nổ tự phát mà là công việc được đảng Bolsevik, do Lenin sáng lập ra, chuẩn bị. Đảng Bolsevik khác biệt với các đảng khác tại nước Nga lúc đó ở kỷ luật, ở học thuyết Marx và Lenin. Lenin là người đứng đầu đảng Bolsevik với những tư tưởng, những tác phẩm của mình.
       
Lenin về nước Nga vào tháng 4, và lúc đó đã ra đời Luận cương Tháng Tư, định ra hướng đi tương lai cho Cách mạng Tháng Mười. Và tư tưởng và học thuyết của Lenin đã chiếm phần nhiều trong nền tảng của Liên Xô sau này.
       
Một trong những tác phẩm quan trọng nhất đối với cuộc cách mạng và phong trào cách mạng lúc bấy giờ là cuốn “Nhà nước và Cách mạng”, trong đó xác định vai trò độc tôn của giai cấp vô sản trong việc giành lại chính quyền.
       
Và Cách mạng Tháng Mười đã nổ ra theo ba phương châm: thứ nhất, ruộng đất cho nông dân; thứ hai và cũng là quan trọng nhất: hòa bình cho nhân dân. Và như chúng ta biết sắc lệnh đầu tiên của chính quyền Xô Viết là sắc lệnh về hòa bình, hòa bình mà không có chiếm đoạt, chính phương châm này đã đi xuyên suốt cả lịch sử của Liên Xô và cả LB Nga. Hòa bình không có chiếm đoạt cũng vẫn là vấn đề thời sự của thế giới ngày hôm nay và là nền tảng của toàn bộ chính sách đối ngoại của Liên xô và LB Nga. Và phương châm thứ ba của Cách mạng là chính quyền về tay các Xô Viết, có nghĩa là về tay nhân dân.
      
Ba phương châm ấy ngày nay vẫn là nền tảng của giai đoạn chuyển đổi sang hình thái xã hội mới. Tư tưởng của Lenin đã ảnh hưởng vô cùng to lớn đến việc hình thành nên phong trào cộng sản quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, những tư tưởng ấy tạo nên nền móng vững chắc để các phong trào này thắng lợi. Chúng ta đang kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười thì không thể không nhắc đến đóng góp vĩ đại của V.I.Lenin, vị lãnh tụ và người thầy giáo của giai cấp vô sản, những tác phẩm của Người vẫn còn giá trị hiện thực cho đến tận ngày nay.
       
Hơn một trăm năm đã trôi qua kể từ ngày Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi. Khoảng thời gian ấy không dài so với lịch sử nhân loại, nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga. Điểm lại những nốt thăng trầm của lịch sử Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Mười Nga, nghĩ về những trang sử chói ngời của đất nước Xô viết qua hai phần ba thế kỷ, chứng kiến những đổi thay của thế giới đương đại và sự điều chỉnh, thích nghi tạm thời nhưng đầy những mâu thuẫn bản chất không thể hóa giải được, báo trước sự tất yếu cáo chung của chủ nghĩa tư bản, chúng ta càng thấm thía những giá trị đích thực mà Cách mạng Tháng Mười Nga đã mang lại cho nhân loại. Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi không chỉ là biểu tượng của khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội, mà những bài học từ cuộc cách mạng ấy vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay./.

Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:1137
Tất cả:04287791
Đang trực tuyến:132

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn