Hải Phòng 29/09/2023

Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2021

Thứ ba, 29/09/2020

Từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn.

          Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động (BLLĐ) 2019 thì từ ngày 1-1-2021, hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải được giao kết theo một trong 2 loại sau đây:
         1. HĐLĐ không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
         2. HĐLĐ xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

        Khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:
        - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.
       - Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn mà hai bên không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

       - Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ  không xác định thời hạn, trừ các trường hợp sau:
      + HĐLĐ đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.
      + HĐLĐ đối với NLĐ cao tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 149 BLLĐ 2019.
     + HĐLĐ đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 BLLĐ 2019.
     + Trường hợp phải gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho NLĐ là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ theo quy định tại Khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.
     Như vậy: Từ ngày 01/01/2021 sẽ chỉ còn 02 loại HĐLĐ thay vì 03 loại như quy định hiện nay tại Bộ luật lao động 2012.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:466
Tất cả:03780837
Đang trực tuyến:44

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn