Hải Phòng 03/03/2024

Chính sách mới về tiền lương của công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10 năm 2022

Thứ tư, 21/09/2022

Về nguyên tắc xếp lương, căn cứ Điều 23 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định:

Nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
1. Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhận của công chức.
2. Khi bổ nhiệm vào các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.

Đồng thời căn cứ khoản 1 Điều 24 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định chính sách mới về việc xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như sau:

Ngạch công chức

Loại công chức

Hệ số lương

Mức lương

(Được tính từ mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000)

+ Ngạch kiểm lâm viên chính

+ Kiểm ngư viên chính

+ Thuyền viên kiểm ngư chính

Loại A2, nhóm A2.1

Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78

Từ 6.556.000 đến 10.102.200

+ Ngạch kiểm dịch viên chính động vật

+ Kiểm dịch viên chính thực vật

+ Kiểm soát viên chính

Loại A2, nhóm A2.2

Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38

Từ 5.960.000 đến 9.506.200

+ Ngạch kiểm dịch viên động vật

+ Kiểm dịch viên thực vật

+ Kiểm soát viên đê điều

+ Kiểm lâm viên

+ Kiểm ngư viên

+ Thuyền viên kiểm ngư.

Loại Al

Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Từ 3.486.600 đến 7.420.200

+ Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

+ Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

+ Kiểm soát viên trung cấp đê điều

+ Kiểm lâm viên trung cấp

+ Kiểm ngư viên trung cấp

+ Thuyền viên kiểm ngư trung cấp

Loại B

Hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Từ 2.771.400 đến 6.049.400

Còn đối với trường hợp, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định được cấp có thẩm quyền quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, thì quy định cách xếp lương như sau, căn cứ khoản 2 Điều 24 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT:

Công chức

Bậc công chức

Hệ số lương

 

Mức lương

Công chức có trình độ đào tạo tiến sĩ

Bậc 3

 

Từ hệ số lương 3,0 đến hệ số lương 4,98.

Từ 4.470.000 đến 7.420.200

Công chức có trình độ đào tạo tiến sĩ

Bậc 2

Từ hệ số lương 2,67 đến hệ số lương 4,98.

Từ 3.978.300 đến 7.420.200

Công chức có trình độ đào tạo tiến sĩ

Bậc 2

Từ hệ số lương 2,06 đến hệ số lương 4,98.

Từ 3.069.400 đến 6.049.400

Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT từ 06/10/2022.
 

Chính sách mới về lương của viên chức chuyên ngành lưu trữ trong các đơn vị sự nghiệp công lập?

Căn cứ Điều 14 Thông tư 07/2022/TT-BNV quy định việc xếp lương đối với viên chức chuyên ngành lưu trữ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương khi hết thời gian tập sự như sau:

Chức danh nghề nghiệp

Bậc viên chức

Hệ số lương

Mức lương

Lưu trữ viên trung cấp trình độ đào tạo trung cấp

Bậc 1

Hệ số lương 1,86

Từ 2.771.400 đến 6.049.400

Lưu trữ viên trung cấp trình độ đào tạo cao đẳng trở lên

Bậc 2

Hệ số lương 2,06

Từ 3.069.400 đến 6.049.400

 

Lưu trữ viên trình độ đào tạo đại học

Bậc 1

Hệ số lương 2,34

Từ 3.486.600 đến 7.420.200

Lưu trữ viên trình độ đào tạo thạc sỹ

Bậc 2

Hệ số lương 2,67

Từ 3.978.300 đến 7.420.200

Lưu trữ viên trình độ đào tạo tiến sĩ

Bậc 3

Hệ số lương 3,0

Từ 4.470.000 đến 7.420.200

Còn việc xếp lương cho viên chức chuyên ngành lưu trữ sau khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng hoặc những trường hợp khác, được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 15 và Điều 16 Thông tư 07/2022/TT-BNV.

Thông tư 07/2022/TT-BNV có hiệu lực ngày 15/10/2022.

Chính sách mới về lương của viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông?

Về nguyên tắc xếp lương, căn cứ Điều 16 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định:

Nguyên tắc xếp lương
1. Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của viên chức.
2. Khi bổ nhiệm từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông tương ứng không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Điều 17 Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định việc xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông như sau:

Chức danh nghề nghiệp

Loại viên chức

Hệ số lương

Mức lương

+ Biên tập viên hạng I

+ Phóng viên hạng I

+ Biên dịch viên hạng I

+ Đạo diễn truyền hình hạng I

Loại A3, nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00

Từ 9.238.000 đến 11.920.000

+ Biên tập viên hạng II

+ Phóng viên hạng II

+ Biên dịch viên hạng II

+ Đạo diễn truyền hình hạng II

Loại A2, nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Từ 6.556.000 đến 10.102.200

+ Biên tập viên hạng III,

+ Phóng viên hạng III,

+ Biên dịch viên hạng III,

+ Đạo diễn truyền hình hạng III

Loại A1

Hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Từ 3.486.600 đến 7.420.200

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT có hiệu lực ngày 10/10/2022.

(K-B)
 

Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:2948
Tất cả:04321938
Đang trực tuyến:111

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn