Hải Phòng 25/09/2023

Chú trọng nâng “chất” đội ngũ cán bộ công đoàn

Thứ năm, 08/11/2018

“Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” là một trong những chương trình được hệ thống công đoàn thành phố tập trung triển khai thực hiện thời gian qua. Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 4-3-2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020”. Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố HOÀNG ĐÌNH LONG trò chuyện với phóng viên Hải Phòng cuối tuần chung quanh nội dung này.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực
- Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn đạt được kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?
- Cần phải nói rằng, đây không chỉ là hoạt động trọng tâm, mà còn là nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung thực hiện của hệ thống công đoàn thành phố. Vì thế, trên cơ sở các văn bản quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy và UBND thành phố, LĐLĐ thành phố ban hành Chương trình số 382/Ctr-LĐLĐ ngày 5-8-2013 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Quyết định số 56/QĐ-LĐLĐ ngày 23-3-2017 ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thành phố Hải Phòng. Cùng với đó, LĐLĐ thành phố xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm theo chuyên đề. Đến nay, cơ bản cán bộ công đoàn từ Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đều được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn, các chính sách pháp luật, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, góp phần từng bước nâng cao trình độ cán bộ công đoàn.
- Như vậy, trình độ chung của đội ngũ cán bộ công đoàn hiện nay đang ở mức nào?
- Xét một cách tổng thế, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn có bước chuyển biến tích cực, khá toàn diện ở cả 3 cấp thành phố, quận huyện, ngành và cơ sở. Đội ngũ cán bộ công đoàn thường xuyên được bồi dưỡng, đào tạo từ nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các dự án quốc tế… Theo đó, từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn tổ chức 1.166 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 136.928 lượt cán bộ công đoàn các cấp để nâng cao trình độ và kỹ năng phương pháp hoạt động công đoàn. LĐLĐ thành phố phối hợp với trường Đại học Công đoàn mở 1 lớp Đại học văn bằng 2 cho 38 cán bộ công đoàn chuyên trách thành phố, 1 lớp bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công đoàn cho 73 cán bộ công đoàn; cử 22 đồng chí đi học thạc sỹ, 10 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị, 26 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị. Cùng trong thời gian này, các cấp công đoàn thành phố tổ chức 341 lớp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn đến 42.540 lượt cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn từng bước được nâng lên.
Không hô khẩu hiệu mà bằng thực tế hoạt động
- Nhìn vào số lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo mà các cấp công đoàn tổ chức dành cho cán bộ công đoàn không nhỏ. Song hiệu quả thực tế lại là câu chuyện khác. Nhiều người cho rằng, chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng chí nói rõ hơn về vấn đề này?
- Đúng là có thực tế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn được quan tâm song chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ công đoàn cơ sở. Còn một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chủ yếu vẫn chạy theo số lượng mà chưa quan tâm đến chất lượng. Kinh phí dành cho công tác đào tạo ở nhiều đơn vị còn thấp. Mặt khác, còn tỷ lệ khá lớn cán bộ công đoàn chưa được đào tạo, bồi dưỡng. Người sử dụng lao động chưa tạo điều kiện, thậm chí còn gây khó khăn cho việc cán bộ đi dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cấp công đoàn tổ chức. Điều này chính là thách thức trong thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn thành phố trong khi tại thời điểm hiện nay, yêu cầu với cán bộ công đoàn các cấp càng có những khắt khe và đòi hỏi cao hơn để có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.
- Vậy hệ thống công đoàn có kế hoạch gì để vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ?
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, đặc biệt Chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ, vì vậy, trước mắt sẽ phối hợp Trường đại học Công đoàn Việt Nam mở lớp đào tạo lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, tạo điều kiện cán bộ công đoàn chuyên trách được theo học các lớp đào tạo về chính trị, chuyên môn. Riêng về công tác bồi dưỡng: Hướng dẫn và chỉ đạo các cấp công đoàn dành kinh phí thỏa đáng cho công tác bồi dưỡng;  tập trung mở các khóa bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt những cán bộ mới tham gia công tác công đoàn, Chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề dành cho cán bộ công đoàn cơ sở theo nhu cầu. Các lớp tập huấn này sẽ tập trung chủ yếu về kỹ năng, phương pháp hoạt động của Chủ tịch công đoàn cơ sở trong tình hình mới, và một số kỹ năng thương lượng, đàm phán ký kết TƯLĐTT; kỹ năng trong việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; giải quyết, tham gia giải quyết tranh chấp lao động; công tác tuyên truyền; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh...
- Liệu các giải pháp và kế hoạch này có mang tính lý thuyết hoặc đi lại lối mòn thiếu hiệu quả thực tế không thưa đồng chí?
- Chúng tôi không hô khẩu hiệu mà sẽ trả lời bằng thực tế qua hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong thời gian tới. Trước mắt, nội dung đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn cũng cần nhiều thay đổi, tăng tính thực tế với kỹ năng hoạt động thay vì lý thuyết suông, tăng tính chủ động của công đoàn cơ sở thay vì thụ động, ỷ lại vào công đoàn cấp trên. Và thêm nữa là tự bản thân mỗi cán bộ công đoàn cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Có như vậy mới mong vượt qua khó khăn, thách thức của giai đoạn mới để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.
- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2050
Tất cả:03769851
Đang trực tuyến:119

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn