Hải Phòng 23/06/2024

Công đoàn Hải Phòng: Từ Đại hội đến Đại hội

Thứ ba, 09/10/2018

Trải qua 13 kỳ đại hội, CNVCLĐ thành phố Hải Phòng luôn đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.

1. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 1964 - 1969)
Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9 năm 1964, tại Nhà hát thành phố, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ nhất được khai mạc.
Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đến từ 433 CĐCS, thay mặt cho 74.150 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn thành phố gồm 33 ủy viên, trong đó có 31 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết; 11 đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Hoàng Mậu được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Thành và đồng chí Nguyễn Dần được bầu là Phó thư ký.
2. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ II (nhiệm kỳ 1969 - 1973)
Từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 4 năm 1969, tại Nhà hát thành phố, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ hai được khai mạc.
Dự Đại hội có 209 đại biểu chính thức, thay mặt cho 70.063 CNVCLĐ toàn thành phố.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn thành phố gồm 43 ủy viên; 11 đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Hoàng Mậu tiếp tục được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Thành, đồng chí Nguyễn Dần và đồng chí Lê Duy Kỳ được bầu là Phó thư ký.
3. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ III (nhiệm kỳ 1973 - 1976)
 Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 1973, tại trường Lương Khánh Thiện đã diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ ba.
Dự Đại hội có 290 đại biểu chính thức, thay mặt cho 101.325 CNVCLĐ thành phố.
Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 39 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; đồng chí Hoàng Mậu tiếp tục được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Dần và đồng chí Lê Duy Kỳ được bầu là Phó thư ký. Tháng 10/1973 đồng chí Hoàng Mậu được phân công phụ trách MTTQ, đồng chí Nguyễn Văn Bút, ủy viên Ban Thư ký TLĐ được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng. Đến tháng 6/1976, đồng chí Nguyễn Dần được bầu là Thư ký thay đồng chí Nguyễn Văn Bút sang làm Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hải Phòng.
4. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IV (nhiệm kỳ 1976 - 1978)
Đại hội diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 1976, tại Nhà hát thành phố.
Dự Đại hội có 355 đại biểu chính thức, thay mặt cho trên 113.000 CNVCLĐ thành phố.
Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 39 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, đồng chí Nguyễn Dần tiếp tục được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Lê Duy Kỳ được bầu là Phó thư ký.
5. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ V (nhiệm kỳ 1978 - 1981)
Tại Nhà hát thành phố, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 năm 1978, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ V chính thức khai mạc.
Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành; Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, đồng chí Nguyễn Dần tiếp tục được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Lê Phong và đồng chí Hoàng Thị Linh được bầu là Phó thư ký. Đến tháng 7/1979, đồng chí Lê Phong được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng thay đồng chí Nguyễn Dần.
6. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ VI (nhiệm kỳ 1981 - 1983)
Tại Nhà hát thành phố, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 1981, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ VI được khai mạc với sự có mặt của 350 đại biểu chính thức.
Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành; 15 đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Lê Phong được bầu là Thư ký Liên hiệp Công đoàn Hải Phòng; đồng chí Hoàng Thị Linh được bầu là Phó thư ký.
7. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ VII (nhiệm kỳ 1983 - 1988)
Đại hội lần thứ VII Công đoàn thành phố chính thức được khai mạc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 1983 tại Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng. Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức, thay mặt cho trên 15 vạn công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn thành phố.
Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành; 15 đồng chí được Ban Chấp hành bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Lê Phong được bầu là Thư ký; đồng chí Hoàng Thị Linh được bầu là Phó thư ký. Đến tháng 12/1983, đồng chí Lê Phong về TLĐ, đồng chí Trần Văn Thức, Bí thư Đảng ủy nhà máy xi măng Hải Phòng được bầu là Thư ký; tháng 4/1985, đồng chí Nguyễn Hữu Thành và đồng chí Nguyễn Thúy Ái, ủy viên Ban Thường vụ được bầu là Phó Thư ký; đến tháng 01/1987 đồng chí Nguyễn Hữu Thành được bầu là Thư ký, đồng chí Nguyễn Xuân Đóa được bầu là Phó Thư ký.
8. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1988 - 1993)
Tại Nhà hát thành phố, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 1988, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ VIII chính thức khai mạc.
Với phương châm “Trí tuệ, dân chủ và đổi mới”, Đại hội lần thứ VIII đã bầu Ban Chấp hành gồm 47 ủy viên; 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Lê Phong được bầu là Thư ký; đồng chí Nguyễn Hữu Thành và đồng chí Trịnh Thị Hằng được bầu là Phó thư ký.
9. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ IX (nhiệm kỳ 1993 - 1998)
Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 năm 1993, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ IX chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp.
Với phương châm “Đoàn kết. trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, 294 đại biểu chính thức của Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 ủy viên; 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Trịnh Thị Hằng được bầu là Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Xuân Báu và đồng chí Nguyễn Xuân Đóa được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Ủy ban kiểm tra gồm 09 đồng chí do đồng chí Nguyễn Anh Tố, ủy viên Ban Thường vụ là Chủ nhiệm.
10. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 1998 - 2003)
Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 7 năm 1998, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ X chính thức khai mạc.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 ủy viên; 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Xuân Báu được bầu là Chủ tịch; đồng chí Vũ Thị Ngọc và đồng chí Nguyễn Văn Ngàng được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Ủy ban kiểm tra gồm 09 đồng chí do đồng chí Nguyễn Anh Tố, ủy viên Ban Thường vụ là Chủ nhiệm.
11. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2003 - 2008)
Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 năm 2003, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ XI chính thức khai mạc.
Dự Đại hội có 296 đại biểu, thay mặt cho trên 136.900 đoàn viên công đoàn thành phố.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 ủy viên; 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Văn Ngàng được bầu là Chủ tịch; đồng chí Trần Ngọc Vinh, đồng chí Nguyễn Văn Bính và đồng chí Nguyễn Thị Huệ được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Đến tháng 12/2007, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng về TLĐ, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuân, Bí thư Đảng bộ quận Đồ Sơn được bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố.
12. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2008 - 2013)
Đại hội khai mạc tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2008.
Dự Đại hội có 400 đại biểu, thay mặt cho trên 160.516 đoàn viên công đoàn thành phố.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 ủy viên; 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuân được bầu là Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Thị Huệ, đồng chí Nguyễn Văn Hưng và đồng chí Hoàng Duy Đỉnh được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Đến tháng 8/2012, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuân nghỉ hưu, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Bí thư Đảng bộ huyện Kiến Thụy được bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố; tháng 6/2011, đồng chí Hoàng Duy Đỉnh chuyển công tác, tháng 11/2011 đồng chí Nông Kim Nguyệt được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố.
13. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2013 - 2018)
Ngày 17 và ngày 18 tháng 4 năm 2013, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội lần thứ XIII Công đoàn thành phố chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trên 174.096 đoàn viên công đoàn thành phố.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 45 ủy viên; 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ; đồng chí Đỗ Mạnh Hiến được bầu là Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Văn Hưng và đồng chí Nông Kim Nguyệt được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Đến tháng 3 và tháng 4/2015, đồng chí Lê Ngọc Trữ và đồng chí Hoàng Đình Long được bầu bổ sung là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đồng chí Phạm Hữu Thư, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố  được điều động công tác tại LĐLĐ thành phố, giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ thành phố vào tháng 01/2016; tháng 3/2016 đồng chí Lê Ngọc Trữ chuyển công tác, đồng chí Tống Văn Băng được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố (7/2016); đến tháng 8/2016, đồng chí Nông Kim Nguyệt, đồng chí Nguyễn Văn Hưng nghỉ hưu, đồng chí Đào Thị Huyền được bầu bổ sung là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố (12/2016); tháng 12/2017 đồng chí Bùi Thị Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thường trực thành đoàn được điều động về công tác tại LĐLĐ thành phố và được Ban Chấp hành bầu bổ sung là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố.
 14. Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2018 - 2023)
Đại hội diễn ra từ ngày 19 tháng 6 đến 20 tháng 6 năm 2018 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp. Tham dự Đại hội có 397 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 250.000 cán bộ, CCVC người lao động toàn thành phố.
Đại hội đã tín nhiệm bầu 47 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XIV; bầu 13 đồng chí dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và 02 đại biểu dự khuyết.
Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ TP lần thứ nhất khóa XIV đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu 05 đồng chí vào Thường trực LĐLĐ TP khoá XIV; bầu đồng chí Tống Văn Băng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP khóa XIII, trúng cử Chủ tịch LĐLĐ TP khóa XIV; các đồng chí: Hoàng Đình Long, Đào Thị Huyền, Bùi Thị Ngọc, Đào Trọng Trung trúng cử Phó Chủ tịch LĐLĐ TP khóa XIV; bầu Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ TP khoá XIV gồm 09 đồng chí.

              BAN TỔ CHỨC
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1140
Tất cả:04702223
Đang trực tuyến:72

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn