Hải Phòng 02/10/2023

Công ty không thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho người lao động thì bị xử phạt như thế nào?

Thứ sáu, 09/09/2022

Đối tượng nào phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy?

 

Căn cứ khoản 1 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy như sau:

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
1. Đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy
a) Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy;
b) Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
c) Thành viên đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
d) Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
đ) Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ;
e) Người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
g) Thành viên đội, đơn vị phòng cháy và chữa cháy rừng.
...

Theo đó, các đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy là các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 33 nêu trên, trong đó có đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.
Nội dung và thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy được quy định như thế nào?
Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
...
2. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy
a) Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng;
b) Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy;
c) Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy;
d) Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy;
đ) Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
e) Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
3. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
a) Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ lần đầu: Từ 16 đến 24 giờ đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều này và từ 32 đến 48 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
b) Thời gian huấn luyện lại để được cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy sau khi chứng nhận này hết thời hạn sử dụng tối thiểu là 16 giờ đối với các đối tượng quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều này và 32 giờ đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
...

Theo đó, nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy là các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 33 nêu trên. Và thời gian huấn luyện nghiệp sẽ căn cứ vào khoản 3 Điều 33 nêu trên.

Công ty không thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho người lao động thì bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như sau:

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
...
4. Trách nhiệm tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy:
...
b) Cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện. Kinh phí tổ chức huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia huấn luyện chịu trách nhiệm.

Căn cứ khoản 3 Điều 46 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm về huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như sau:

Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
...
3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Theo đó việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy là nghĩa vụ của cơ sở (doanh nghiệp). Việc không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân và 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.

Nếu công ty bạn không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho người lao động thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

C: TVPL
(K-B)

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:305
Tất cả:03787854
Đang trực tuyến:38

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn