Hải Phòng 02/10/2023

Cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”

Thứ hai, 04/04/2022

Ngày 18/3/2022 Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Kế hoạch số 33-KH/BTGTU về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn”.

           Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động số 72-CTr/TU ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
          Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố tham gia Cuộc thi, có thể tham khảo Thể lệ ở đây.
(K-B)
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:303
Tất cả:03787852
Đang trực tuyến:42

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn