Hải Phòng 22/05/2024

Đảng bộ thành phố Hải Phòng qua các kỳ Đại hội

Thứ năm, 01/10/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 13-15/10/2020 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Tiệp.
Đại hội có 04 nhiệm vụ cơ bản:
       1. Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
       2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
       3. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
       4. Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
       Số lượng đại biểu triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: 350 đại biểu.


Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:213
Tất cả:04592191
Đang trực tuyến:29

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn