Hải Phòng 22/05/2024

Dấu ấn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ hai, 01/02/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

            Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển chương trình của năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -  2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

          Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp trên 3 phương diện.
         Thứ nhất là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội.
        Thứ hai là sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.
        Thứ ba là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh.

        Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung Đại hội đề ra. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 Dương Văn An Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
2 Chu Ngọc Anh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
3 Nguyễn Doãn Anh Tư lệnh Quân khu 4
4 Nguyễn Hoàng Anh Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
5 Nguyễn Thúy Anh Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
6 Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
7 Đỗ Thanh Bình Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang
8 Dương Thanh Bình Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
9 Nguyễn Hòa Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
10 Bùi Minh Châu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ
11 Lê Tiến Châu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
12 Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
13 Hoàng Xuân Chiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
14 Hoàng Duy Chinh Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
15 Mai Văn Chính Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
16 Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
17 Nguyễn Tân Cương Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
18 Bùi Văn Cường Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
19 Lương Cường Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
20 Ngô Chí Cường Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
21 Nguyễn Mạnh Cường Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
22 Nguyễn Phú Cường Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
23 Phan Việt Cường Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam
24 Trần Quốc Cường Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
25 Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Chính phủ
26 Nguyễn Văn Danh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
27 Huỳnh Thành Đạt Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
28 Nguyễn Hồng Diên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
29 Nguyễn Khắc Định Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
30 Lương Quốc Đoàn Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam
31 Nguyễn Quốc Đoàn Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
32 Nguyễn Hữu Đông Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
33 Đào Ngọc Dung Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
34 Đinh Tiến Dũng Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính
35 Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
36 Hoàng Trung Dũng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
37 Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
38 Võ Văn Dũng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
39 Nguyễn Văn Được Bí thư Tỉnh ủy Long An
40 Nguyễn Quang Dương Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương
41 Phạm Đại Dương Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
42 Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
43 Nguyễn Văn Gấu Chính uỷ Quân khu 9
44 Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
45 Nguyễn Thị Thu Hà Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
46 Trần Hồng Hà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
47 Vũ Hải Hà Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
48 Lê Khánh Hải Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
49 Ngô Đông Hải Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình
50 Nguyễn Đức Hải Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội
51 Nguyễn Thanh Hải Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
52 Nguyễn Tiến Hải Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
53 Nguyễn Văn Hiền Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân
54 Bùi Thị Minh Hoài Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương
55 Lê Minh Hoan Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
56 Nguyễn Thị Hồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
57 Đoàn Minh Huấn Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
58 Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
59 Lê Quốc Hùng Thứ trưởng Bộ Công an
60 Lữ Văn Hùng Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu
61 Nguyễn Mạnh Hùng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)
62 Nguyễn Văn Hùng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
63 Nguyễn Văn Hùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
64 Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa
65 Lê Minh Hưng Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
66 Trần Tiến Hưng Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
67 Lê Quang Huy Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
68 Y Thanh Hà Niê Kdăm Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
69 Lê Minh Khái Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ
70 Nguyễn Đình Khang Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
71 Đặng Quốc Khánh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
72 Trần Việt Khoa Giám đốc Học viện Quốc phòng
73 Điểu Kré Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
74 Nguyễn Xuân Ký Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
75 Chẩu Văn Lâm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
76 Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an
77 Đào Hồng Lan Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
78 Hoàng Thị Thúy Lan Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
79 Hầu A Lềnh Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
80 Nguyễn Hồng Lĩnh Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương
81 Nguyễn Văn Lợi Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
82 Lê Thành Long Bộ trưởng Bộ Tư pháp
83 Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Bộ Y tế
84 Võ Minh Lương Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
85 Lê Trường Lưu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế
86 Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương
87 Phan Văn Mãi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre
88 Lâm Văn Mẫn Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng
89 Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
90 Lê Quang Mạnh Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ
91 Châu Văn Minh Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
92 Lê Quốc Minh Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
93 Phạm Bình Minh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
94 Trần Hồng Minh Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
95 Lại Xuân Môn Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
96 Giàng Páo Mỷ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
97 Phạm Hoài Nam Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
98 Trần Văn Nam Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương
99 Nguyễn Văn Nên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh
100 Hà Thị Nga Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
101 Lê Thị Nga Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
102 Nguyễn Thanh Nghị Thứ trưởng Bộ Xây dựng
103 Nguyễn Hữu Nghĩa Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
104 Nguyễn Trọng Nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam
105 Bùi Văn Nghiêm Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
106 Trần Thanh Nghiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân
107 Nguyễn Duy Ngọc Thứ trưởng Bộ Công an
108 Nguyễn Quang Ngọc Tư lệnh Quân khu 3
109 Thái Đại Ngọc Tư lệnh Quân khu 5
110 Hồ Văn Niên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
111 Nguyễn Hải Ninh Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
112 Hồ Đức Phớc Tổng Kiểm toán Nhà nước
113 Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
114 Đoàn Hồng Phong Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
115 Lê Quốc Phong Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
116 Nguyễn Thành Phong Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh
117 Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
118 Trần Quang Phương Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
119 Vũ Hải Quân Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
120 Trần Đức Quận Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
121 Bùi Nhật Quang Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
122 Hoàng Đăng Quang Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
123 Lê Hồng Quang Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao
124 Lê Ngọc Quang Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam
125 Lương Tam Quang Thứ trưởng Bộ Công an
126 Trần Lưu Quang Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh
127 Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
128 Thái Thanh Quý Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
129 Trịnh Văn Quyết Chính uỷ Quân khu 2
130 Trần Văn Rón Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
131 Vũ Hải Sản Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 3
132 Bùi Thanh Sơn Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
133 Nguyễn Kim Sơn Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
134 Trần Văn Sơn Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ
135 Đỗ Tiến Sỹ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên
136 Nguyễn Thành Tâm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
137 Dương Văn Thái Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang
138 Lê Đức Thái Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
139 Nguyễn Hồng Thái Tư lệnh Quân khu 1
140 Phạm Xuân Thăng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
141 Huỳnh Chiến Thắng Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 4
142 Nguyễn Trường Thắng Tư lệnh Quân khu 7
143 Nguyễn Văn Thắng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
144 Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
145 Phạm Tất Thắng Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
146 Trần Đức Thắng Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
147 Vũ Đại Thắng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
148 Lâm Thị Phương Thanh Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
149 Nguyễn Đức Thanh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận
150 Nguyễn Thị Thanh Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương,
151 Phạm Viết Thanh Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu
152 Trần Sỹ Thanh Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
153 Vũ Hồng Thanh Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
154 Lê Văn Thành Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Phòng
155 Nghiêm Xuân Thành Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
156 Nguyễn Văn Thể Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
157 Lê Đức Thọ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
158 Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
159 Lê Thị Thủy Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
160 Trần Quốc Tỏ Thứ trưởng Bộ Công an
161 Lê Tấn Tới Thứ trưởng Bộ Công an
162 Phạm Thị Thanh Trà Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
163 Phan Đình Trạc Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng
164 Dương Văn Trang Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
165 Lê Minh Trí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
166 Nguyễn Phú Trọng Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
167 Lê Hoài Trung Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
168 Nguyễn Đình Trung Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
169 Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
170 Ngô Văn Tuấn Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
171 Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
172 Phạm Gia Túc Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
173 Hoàng Thanh Tùng Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội
174 Lê Quang Tùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
175 Nguyễn Thị Tuyến Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội
176 Bùi Thị Quỳnh Vân Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
177 Huỳnh Tấn Việt Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương
178 Nguyễn Đắc Vinh Phó Chánh Văn phòng Trung ương
179 Lê Huy Vịnh Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
180 Võ Thị Ánh Xuân Bí thư Tỉnh ủy An Giang
 

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:262
Tất cả:04592240
Đang trực tuyến:25

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn