Hải Phòng 25/09/2023

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) là gì? Yêu cầu đối với kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quy định ra sao?

Thứ năm, 13/04/2023

1. Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) là gì?

Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 06/2022/NĐ-CP giải thích từ đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) như sau:
Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) là đóng góp do quốc gia cam kết về ứng phó với khí hậu, bao gồm mục tiêu thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, chính sách và biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.
2. Yêu cầu đối với kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
Bên cạnh đó tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về yêu cầu đối với kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như sau:
a) Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực được xây dựng dựa trên chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực; kết quả kiểm kê khí nhà kính và kịch bản phát triển thông thường trong kỳ kế hoạch;
b) Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được xây dựng dựa trên tính chất, quy mô hoạt động, công suất, công nghệ hiện có và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cơ sở; kết quả kiểm kê khí nhà kính và dự kiến mức phát thải khí nhà kính trong kỳ kế hoạch;
c) Lựa chọn các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được xác định trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định hoặc các biện pháp khác phù hợp với điều kiện về công nghệ, tài chính, mức độ sẵn sàng áp dụng và có thể đo đạc, báo cáo, thẩm định được;
d) Phương pháp xác định lượng khí nhà kính giảm được của biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được xây dựng theo các hướng dẫn về phương pháp đo đạc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành;
đ) Có phương án theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định về đo đạc, báo cáo và thẩm định.
Ngày 23/3/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 2815/BGTVT-KHCN&MT về việc triển khai thực hiện Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) Việt Nam cập nhật năm 2022 trong giao thông vận tải. 
Để thực hiện các biện pháp E18 (chuyển đổi phương thức vận tải hành khách từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng), E24 (khuyến khcihs sử dụng xe ô tô điện), E25 (sử dụng xe máy điện) và E26 (sử dụng xe buýt điện) theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) Việt Nam cập nhật năm 2022 trong giao thông vận tải.
Để góp phần chung tay bảo vệ môi trường, đề nghị cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe ô tô điện, xe mô tô điện, xe gắn máy điện trên địa bàn thành phố. 

(K-B)
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1973
Tất cả:03769774
Đang trực tuyến:86

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn