Hải Phòng 22/05/2024

Đủ tuổi nhưng chưa đủ năm tham gia BHXH, cách nào để có lương hưu?

Thứ bảy, 04/05/2024

Dưới đây là 02 cách hưởng lương hưu khi đủ tuổi nhưng chưa đủ năm tham gia BHXH:
(1) Đóng BHXH bắt buộc một lần
Theo khoản 4 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được lựa chọn đóng một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng lương hưu. Người lao động được hưởng lương hưu tại tháng đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và đã đóng đủ BHXH cho số tháng còn thiếu.
Như vậy, người lao động đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 6 tháng thì được đóng 1 lần cho số tháng còn thiếu để được hưởng lương hưu.
(2) Đóng BHXH tự nguyện một lần
Theo điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định người tham gia BHXH tự nguyện được đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Như vậy, nếu còn thiếu không quá 10 năm đóng BHXH thì người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu được đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho những tháng còn thiếu để hưởng lương hưu.
HT
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:219
Tất cả:04592197
Đang trực tuyến:35

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn