Hải Phòng 23/07/2024

F0 CHƯA PHẢI LÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC HỖ TRỢ 3 TRIỆU ĐỒNG

Thứ sáu, 13/08/2021

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 (Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ).

         Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 1 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ như sau:
        "2. Đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 3 triệu đồng/người.
        3. Đoàn viên, người lao động (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) là F1 phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1,5 triệu đồng/người.
       4. Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ mức tối đa là 1,5 triệu đồng/người.
       5. Đoàn viên, người lao động (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) phải nghỉ việc để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được hỗ trợ mức tối đa là 500.000 đồng/người khi thuộc một trong các trường hợp sau: a) Có hoàn cảnh khó khăn; b) Đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi;
      5a. Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn tử vong do bị nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 27.4.2021 được hỗ trợ là 5 triệu đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại các khoản 2, 3, 4, 5, 5b, 6 Điều này).
       5b. Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 1.8.2021, phải thực hiện đúng yêu cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn thì được liên đoàn lao động tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận người trở về xem xét hỗ trợ tối đa là 500.000 đồng/người.
       6. Các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ giao ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động căn cứ vào các chính sách, qui định của Tổng LĐLĐ VN đã ban hành để xem xét, hỗ trợ và báo cáo kết quả về Tổng LĐLĐVN". Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ như sau:
        "Điều 2. Hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19
       1. Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người. Giao ban thường vụ công đoàn các cấp phân công nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm.
       2. Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm COVID-19 (F0) hoặc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được áp dụng chế độ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này".
       3. Bổ sung khoản 3a và sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ như sau: "3. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. Đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ VN nào thì nơi đó có trách nhiệm lập danh sách và hỗ trợ trước tiên. Trường hợp hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động không thuộc đối tượng mình quản lý thì đơn vị hỗ trợ có trách nhiệm thông tin và phối hợp với địa phương, ngành quản lý đoàn viên, người lao động để đảm bảo không chồng chéo, trùng đối tượng".
       4. Tiêu chí cụ thể về hoàn cảnh khó khăn hoặc trường hợp đặc biệt của các đối tượng nêu tại khoản 4, 5, 5b, 6 Điều 1 Quyết định này do ban thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn căn cứ và tình hình thực tế đời sống đoàn viên, người lao động, diễn biến dịch của địa phương, ngành và khả năng cân đối tài chính công đoàn của đơn vị để quy định và hướng dẫn thực hiện".
       Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ cũng sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ như sau:
       Điều 4. Liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí để chi hỗ trợ theo Quyết định này (không bao gồm nội dung khoản 2 Điều 2) được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ VN, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (bao gồm cả nguồn kinh phí dự phòng năm 2021) và nguồn xã hội hóa. Trường hợp các đơn vị không tự cân đối được nguồn thu, chi theo dự toán được giao năm 2021, phải sử dụng tài chính công đoàn tích lũy của đơn vị hoặc đề nghị Tổng LĐLĐ VN cấp hỗ trợ thì báo cáo Tổng LĐLĐ VN xem xét, quyết định. Đối với công đoàn cơ sở, ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt để quyết định và chịu trách nhiệm.

         Đối với công đoàn cơ sở, ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt để quyết định và chịu trách nhiệm.
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1846
Tất cả:04786107
Đang trực tuyến:140

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn