Hải Phòng 23/06/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022

Thứ tư, 25/08/2021

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Ban hành các Nghị quyết quy định mức học phí năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

        - Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND: Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý.
       - Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND: Quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng .
       - Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND: Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
         Mức học phí năm học 2021-2022 được quy định cụ thể như sau:

 
                                                                                           Đơn vị: đồng/học sinh/tháng
Cấp học Thành thị Nông thôn Miền núi, hải đảo
1. Mầm non
- Nhà trẻ
- Mẫu giáo
 
203. 000
203. 000
 
92. 000
85. 000
 
62. 000
62. 000
2. Trung học cơ sở 92. 000 62. 000 62. 000
3. Trung học phổ thông 125. 000 77. 000 62. 000
4. Giáo dục thường xuyên
- Trung học cơ sở
- Trung học phổ thông
 
92. 000
125. 000
 
62. 000
77. 000
 
62. 000
62. 000

       Đối với cấp học mầm non và học sinh THCS (cả giáo dục thường xuyên) được hỗ trợ 100% học phí từ năm học 2020-2021 theo quy định tại Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn TP Hải Phòng.
       Đối với học sinh trung học phổ thông (cả giáo dục thường xuyên) được hỗ trợ 100% học phí từ năm học 2021-2022 theo quy định tại Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.
       Thành phố Hải Phòng giữ nguyên mức học phí nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phù hợp với thu nhập, mức sống của người dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh Covid-19.

         Tham khảo Nghị quyết 02, Nghị quyết 03, Nghị quyết 04 tại đây
 
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1102
Tất cả:04702185
Đang trực tuyến:72

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn