Hải Phòng 30/11/2023

Hướng dẫn hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”

Thứ ba, 24/10/2023

1. Tên gọi Cuộc thi
Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.
2. Chủ đề: Tìm hiểu, phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
3. Đối tượng dự thi
Đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, làm việc, sinh hoạt trong các công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.
4. Đơn vị chỉ đạo Cuộc thi
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
5. Đơn vị tham mưu tổ chức Cuộc thi
5.1. Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Là đơn vị tham mưu giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, tổ chức Cuộc thi, đảm bảo về nội dung, tiến độ và hiệu quả.
- Phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức thực hiện Cuộc thi trực tuyến trên trang điện tử laodongcongdoan.vn.
5.2. Tạp chí Lao động và Công đoàn
- Tổ chức triển khai Cuộc thi trực tuyến Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu, phát huy lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.
- Phối hợp với các chuyên gia, nhà nghiên cứu xây dựng bộ câu hỏi cho Cuộc thi.
- Tổ chức chấm giải, tổng hợp, báo cáo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua Ban Tuyên giáo.
- Đảm bảo về nội dung, tiến độ và hiệu quả của Cuộc thi.
6. Nội dung Cuộc thi
Tập trung vào những nội dung chính sau đây:
- Lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Những cột mốc lớn trong lịch sử gắn với những triều đại, nhân vật lịch sử, những chiến công hiển hách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của những chiến công hiển hách đó.
- Các tấm gương tiêu biểu về tinh thần yêu nước, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử dân tộc.
- Những thành tựu trong việc phát huy giá trị lịch sử truyền thống yêu nước, đoàn kết chống thực dân, đế quốc trong thế kỷ XX; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Các tấm gương tiêu biểu của tinh thần yêu nước trong chống thực dân, đế quốc trước đây, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay trên mọi lĩnh vực, trong đó có những tấm gương của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ.
- Phê phán, đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, những luận điệu sai trái, thù địch, những hành vi trái pháp luật lợi dụng, nhân danh tinh thần yêu nước gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc; phủ nhận lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn.
7. Hình thức: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn).
8. Đề thi
- Đề thi được thiết kế gồm 3 phần: phần kiến thức (40 câu hỏi); phần dự đoán số người tham dự Cuộc thi (01 câu hỏi); phần trình bày suy nghĩ, quan điểm (gọi chung là bài luận ngắn) về một vấn đề liên quan đến chủ đề của Cuộc thi.
- Mỗi câu hỏi kiến thức có 03 phương án trả lời, người dự thi chỉ được lựa chọn 01 (một) phương án trả lời đúng nhất.
- Thời gian làm bài thi: tối đa 60 phút
9. Cách thức dự thi
Bước 1: Sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet truy cập vào trang điện tử laodongcongdoan.vn/Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” hoặc quét mã QR Code của Cuộc thi để tham gia Cuộc thi.
Bước 2: Sau khi truy cập vào trang điện tử laodongcongdoan.vn, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:
(1) Họ và tên;
(2) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số định danh cá nhân;
(3) Số điện thoại liên lạc;
(4) Địa chỉ thường trú/tạm trú (quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh - tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương);
(5) Đơn vị công tác (thí sinh điền thông tin đơn vị đang làm việc, công tác);
(6) Cấp công đoàn quản lý (thí sinh điền thông tin cấp công đoàn cấp trên trực tiếp)
(7) Công đoàn ngành, LĐLĐ địa phương (Thí sinh tick chọn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có sẵn trên hệ thống).
Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh nhập mã xác nhận bảo mật (được tạo ngẫu nhiên do máy chủ cung cấp và chọn nút “vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.
Bước 3: Sau khi trả lời xong các câu hỏi, thí sinh bấm vào nút “xác nhận” để nộp bài dự thi.
Lưu ý: Thông tin của người dự thi là căn cứ để Ban Tổ chức xét và trao giải. Ban Tổ chức không công nhận kết quả đối với thí sinh đăng ký thông tin cá nhân không chính xác.
- Thí sinh dự thi chỉ được tham gia thi 01 lần.
10. Tiêu chí xét giải thưởng
10.1. Phần thi kiến thức: Tổng số điểm phần thi kiến thức là 40 điểm, mỗi câu trả lời đúng được tính 01 điểm. 200 thí sinh trả lời đúng 40 câu hỏi trong thời gian nhanh nhất và có kết quả dự đoán gần nhất với tổng số người tham gia dự thi sẽ được chọn vào vòng chung khảo.
Ngoài 200 thí sinh đủ các điều kiện được vào Chung khảo, Ban Giám khảo có thể cân nhắc lựa chọn một số thí sinh có bài tự luận sâu sắc tiêu biểu để tham gia Vòng chung khảo (nếu có).   
10.2. Phần thi viết: Tổng số điểm là 60 điểm. Ban Giám khảo sẽ chấm bài tự luận của 200 thí sinh để chọn ra những thí sinh có phần trình bày sâu sắc nhất theo tiêu chí của Cuộc thi và trao giải từ cao xuống thấp.
10.3. Một số tiêu chí cơ bản chấm phần thi viết
- Bài viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt, mạch lạc, rõ ràng. Khuyến khích chi tiết chân thực, xúc động được trình bày một cách thuyết phục. (Tối đa 10 điểm).     
- Bài viết thể hiện nhận thức đúng đắn, sâu sắc, toàn diện về vấn đề. (Tối đa 25 điểm).
- Bài viết có liên hệ thực tế một cách chân thực, thuyết phục. (Tối đa 25 điểm).
11. Thời gian tổ chức Cuộc thi
- Thời gian bắt đầu Cuộc thi: Từ 0h00 ngày 25/10/2023.
- Thời gian kết thúc Cuộc thi: 0h00 ngày 10/11/2023.
- Thời gian trao giải dự kiến: Từ 25 - 28/11/2023.
12. Cách thức xét giải, điều kiện đạt giải
a) Đối với giải thưởng cho tập thể (Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương): Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xét giải căn cứ vào đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát động Cuộc thi, tổng số thí sinh tham gia dự thi và tổng số điểm của các thí sinh tham gia Cuộc thi thuộc tập thể đó (ưu tiên số lượng người tham gia dự thi). Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ thành tích của tập thể nào cao hơn để trao giải thưởng từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này.
- Trường hợp có 02 tập thể có tổng số thí sinh tham gia dự thi và tổng số điểm làm bài dự thi của các thí sinh bằng nhau, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào tiêu chí số lượng thí sinh thuộc tập thể nào có cá nhân đọat giải cao, sẽ được xếp thứ tự trao giải cao hơn.
- Giải thưởng tập thể chỉ xét trao giải cho các đơn vị đăng ký phát động Cuộc thi tại địa chỉ trên tạp chí điện tử: laodongcongdoan.vn.
b) Đối với giải thưởng cá nhân:
- Thí sinh đạt giải là thí sinh được vào vòng chung khảo và có bài viết sâu sắc theo tiêu chí của Cuộc thi.
- Thứ tự giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức xếp từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Kế hoạch này.
- Trong trường hợp số thí sinh dự thi (từ 02 người trở lên) có bài dự thi đạt điểm số bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ các tiêu chí: Số câu trả lời đúng, thời gian trả lời nhanh, thời điểm thí sinh gửi bài dự thi sớm hơn để xếp hạng (thời điểm thí sinh gửi bài dự thi được tạo bản ghi trong hệ thống phần mềm, dữ liệu tiếp nhận bài thi trực tuyến của Cuộc thi). Trong trường hợp tất cả các tiêu chí xét duyệt đều bằng nhau, sẽ do Ban Tổ chức quyết định trao giải thưởng dựa vào đánh giá bài tự luận.
13. Trao giải                                          
a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trao Giấy chứng nhận, phần thưởng tiền mặt cho tập thể, cá nhân đạt giải tại Lễ trao giải hoặc liên hệ để trao giải bằng hình thức phù hợp.
b) Thông tin về giải thưởng, kết quả thi của cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi sẽ được công bố trên tạp chí điện tử: laodongcongdoan.vn.
c) Ban Tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với cá nhân đạt giải bằng điện thoại; thông báo đến các tập thể đạt giải bằng văn bản. Ban Tổ chức có quyền không trao thưởng nếu thông tin hợp pháp của thí sinh đoạt giải không trùng với thông tin trên bài dự thi.
14. Các quy định khác
a) Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.
b) Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua các phần thi.
c) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản dự thi và cung cấp đầy đủ, đúng các thông tin bắt buộc.
d) Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia dự thi.
e) Ban Tổ chức sẽ liên hệ với thí sinh đọat giải theo các thông tin do Thí sinh cung cấp, nếu sau 05 ngày (tính theo ngày làm việc), thí sinh không phản hồi thì Ban Tổ chức sẽ huỷ kết quả và xét trao giải cho thí sinh khác.
f) Cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng là Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi (Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).
15.Giải thưởng
15.1. Giải tập thể
Tổng kết Cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét, trao giải tập thể cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc có thành tích trong triển khai Cuộc thi. Các tập thể đoạt giải được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Giấy chứng nhận kèm theo giải thưởng bằng tiền mặt, cụ thể:
- 01 giải Nhất trị giá 07 triệu đồng.
- 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 05 triệu đồng.
- 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 03 triệu đồng.
15.2. Giải cá nhân
Các cá nhân đoạt giải được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng bằng tiền mặt, cụ thể:
- 01 giải Nhất trị giá 05 triệu đồng.
- 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 03 triệu đồng.
- 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 02 triệu đồng.
- 20 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 01 triệu đồng.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi để được hỗ trợ, giải đáp: Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn: Đồng chí Đinh Thị Thanh Thuỷ, số điện thoại: 0912975899; Tạp chí Lao động và Công đoàn: Đồng chí Huỳnh Huyền Vi, số điện thoại: 0935.181.804.

(K-B)
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:4161
Tất cả:04006570
Đang trực tuyến:70

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn