Hải Phòng 16/07/2024

Hướng dẫn mới về chế độ hợp đồng trong cơ quan nhà nước

Thứ tư, 01/02/2023

Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Nghị định 111/2022, các công việc thực hiện chế độ hợp đồng làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:
- Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý, chính sách theo pháp luật lao động, dân sự:
+ Lái xe, bảo vệ, trừ công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính áp dụng chế độ chính sách như công chức.
+ Phục vụ, lễ tân, trông giữ xe, tạp vụ, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ cơ quan.
+ Công việc khác thuộc danh mục vị trí hỗ trợ, phục vụ nhưng không được coi là công chức, viên chức.
- Công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính quản lý, thực hiện chế độ như công chức:
+ Bảo vệ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Kho tiền/Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;
+ Lái xe cho Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên; lái xe chuyên chở tiền cho ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.
+ Hỗ trợ, phục vụ khác trong cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương.
- Công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Trước đây Nghị định 68 năm 2000 quy định về các loại hợp đồng được ký kết giữa cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp với cá nhân trực tiếp thực hiện công việc, hoặc cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ bao gồm: Hợp đồng lao động; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng thuê khoán tài sản; hợp đồng kinh tế và các loại hợp đồng khác.
Tuy nhiên Nghị định 111 năm 2022 thay thế quy định trên chỉ nêu ra 02 loại hợp đồng là: Hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động.
Các loại hợp đồng này có thể được ký bằng văn bản hoặc ký hợp đồng điện tử.
Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/2/2023 và thay thế Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2257
Tất cả:04765868
Đang trực tuyến:49

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn