Hải Phòng 03/03/2024

Khi nào doanh nghiệp được đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN thấp hơn mức quy định?

Thứ năm, 30/07/2020

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định trường hợp doanh nghiệp được áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

        Theo đó, mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu đảm bảo các điều kiện:
         Trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH.
         Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất.
Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.
       Nghị định nêu rõ, thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nêu trên là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.
       Theo quy định của Nghị định, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động đóng được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động (trừ trường hợp là giúp việc gia đình).
       Trong đó, mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.
Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định ở trên; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.
         
Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020.

Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:2889
Tất cả:04321879
Đang trực tuyến:124

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn