Hải Phòng 13/06/2024

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI LIÊN QUAN TỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2021

Thứ ba, 30/11/2021

       1. Công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
       Đây là nội dung mới tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ 10-12-2021.
       Theo quy định mới, nội dung bồi dưỡng công chức, viên chức bao gồm: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí công việc.
       So với quy định hiện hành, tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP không còn nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.
       Nghị định 89/2021/NĐ-CP sẽ là cơ sở để các bộ quản lý ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được giao quản lý.
       2. Nới điều kiện xét thăng hạng viên chức giảng dạy đại học
       Nội dung này được đề cập tại Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học công lập.
       Cụ thể, một trong những điều kiện để viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02 là: Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02. Trong khi đó, quy định hiện hành yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi/xét.
Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 26-12 và thay thế Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21-7-2017, Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12-3-2018.
----------------------------------
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:221
Tất cả:04670680
Đang trực tuyến:27

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn