Hải Phòng 01/10/2023

Mức trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế

Thứ sáu, 23/06/2023

Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023), trong đó đề cập đến chính sách thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế.

           * Mức trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc ngay theo Nghị định 29/2023

            Cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:
- Được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;
- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
          * Chế độ thôi việc sau khi đi học nghề 
          Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:
- Được hưởng nguyên tiền lương hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp) trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 6 tháng.
 Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 6 tháng mức lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;
- Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;
- Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;
- Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên công tác để nâng bậc lương thường xuyên hàng năm.

Lưu ý: Các đối tượng thôi việc theo các chế độ nêu trên được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp số bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ; không được hưởng chính sách thôi việc đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2356
Tất cả:03787601
Đang trực tuyến:57

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn