Hải Phòng 29/09/2023

Năm 2020: Tinh giản 2% biên chế công chức

Thứ hai, 06/01/2020

       
       Năm 2020 sẽ tinh giản 2% biên chức công chức. Đó là một trong số những nhiệm vụ và chỉ tiêu cần thực hiện theo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 do Chính phủ đề ra.

        Cụ thể, trong năm 2020, tinh giản 2% biên chế công chức; Tinh giản 2,5% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

       Tại Nghị định số 108, Chính phủ quy định có 06 đối tượng sẽ được xem xét tinh giản biên chế gồm:

        - Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; Do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;

        - Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ với vị trí việc làm đang đảm nhiệm mà không có vị trí khác phù hợp;

       - Tại thời điểm tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức không đạt được yêu cầu về phân loại, đánh giá mà không thể bố trí việc làm khác phù hợp…

        Tuy nhiên, sau quá trình thực hiện, kết quả đạt được còn thấp, do đó, ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 113, bổ sung thêm 02 trường hợp bị xem xét tinh giản biên chế nữa, đó là:

       - Cán bộ, công chức lãnh đạo thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

      - Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương…

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:436
Tất cả:03780807
Đang trực tuyến:52

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn