Hải Phòng 22/02/2024

Năm 2022, Công đoàn cơ sở được giữ lại 75% kinh phí Công đoàn

Thứ hai, 21/03/2022

Từ năm 2022, Công đoàn cơ sở sẽ được giữ lại 75% kinh phí Công đoàn mà công ty đã đóng, thay vì chỉ được giữ lại 71% như năm 2021 (theo Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022).

Năm 2021, Công đoàn cơ sở được sử dụng 71% tổng số thu kinh phí Công đoàn (theo Quyết định 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2020). Theo Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022, Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí Công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định.
(1) Phân bổ nguồn thu đoàn phí Công đoàn Công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:
+ Chi lương, phụ cấp cán bộ Công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ Công đoàn tối đa 45% nguồn thu đoàn phi Công đoàn Công đoàn cơ sở được sử dụng. Trong trường hợp thiếu, công đoàn cơ sở phải xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.
+ Chi thăm hỏi đoàn viên Công đoàn tối thiểu 40% nguồn thu đoản phí Công đoàn Công đoàn cơ sở được sử dụng.
+ Chi khác tối đa 15% nguồn thu đoàn phí Công đoàn Công đoàn cơ sở được sử dụng.
(2) Phân bổ nguồn thu kinh phí Công đoàn Công đoàn cơ sở được sử dụng cho các khoản, mục chi sau:
+ Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động tối thiểu 60% nguồn thu kinh phí Công đoàn Công đoàn cơ sở được sử dụng. Tại những đơn vị có quan hệ lao động phức tạp, Công đoàn cơ sở dành tối thiểu 25% nguồn kinh phí của mục chi này để dự phòng cho hoạt động bảo vệ đoàn viên, người lao động; sau 2 năm liền kề không sử dụng có thể chuyển sang chi cho các nội dung thuộc mục chi này.
+ Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tối đa 25% nguồn thu kinh phí Công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.
+ Chi quản lý hành chính tối đa 15% nguồn thu kinh phí công đoàn công đoàn cơ sở được sử dụng.
- Các nội dung được quy định tỷ lệ chi tối đa nếu không chi hết bổ sung cho các nội dung chi có tỷ lệ tối thiểu (Mục 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 nếu chi không hết được chi bổ sung cho mục 2.2, 3.1 của Quyết định này).
- Nguồn thu khác: Công đoàn cơ sở quyết định việc phân bổ cho các khoản mục chi, mức chi và đối tượng Công đoàn cơ sở được phép bổ sung ngoài các đối tượng đã được quy định theo Điều 6 của Quyết định này.
Quyết định 4290/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 và thay thế Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

 
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:1344
Tất cả:04287998
Đang trực tuyến:72

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn