Hải Phòng 01/10/2023

NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW NGÀY 30/01/2023 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ sáu, 30/06/2023

Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Liên đoàn Lao động thành phố đăng tải toàn văn Tài liệu học tập những nội dung chính của Nghị quyết số 36-NQ/TW để đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố nghiên cứu, học tập và tuyên truyền:(K-B)
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2190
Tất cả:03787435
Đang trực tuyến:68

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn