Hải Phòng 13/06/2024

Nghỉ việc hưởng BHXH tối đa bao nhiêu ngày?

Thứ hai, 18/09/2023

Theo quy định tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31-12-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn - vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế thì một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. Trường hợp NLĐ trong cùng một thời gian được 2 chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Trường hợp NLĐ khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH và được giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với bệnh có chế độ cao nhất. Trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo Chương trình chống lao quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
Trường hợp NLĐ bị sẩy thai, phá thai, nạo, hút thai, thai chết lưu mà tuổi thai từ 13 tuần tuổi trở lên thì thời gian nghỉ tối đa theo quy định của Luật BHXH nhưng không quá 50 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:291
Tất cả:04670750
Đang trực tuyến:31

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn