Hải Phòng 01/10/2023

Người lao động làm việc hai nơi, đóng BHXH, BHYT thế nào?

Thứ năm, 08/06/2023

Căn cứ Khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định: “Người lao động quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên”.

     Căn cứ điểm 2 Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT: “Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều Hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng BHYT theo Hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất”.
      Căn cứ Khoản 2 Điều 43 Luật An toàn Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp quy định: “Trường hợp người lao động giao kết Hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định”.
      Như vậy, trường hợp người lao động đồng thời có từ 2 Hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo Hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo Hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất, đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp theo từng Hợp đồng lao động.
PTT
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2142
Tất cả:03787387
Đang trực tuyến:78

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn