Hải Phòng 13/06/2024

Những thay đổi quan trọng về chính sách tiền lương, BHXH từ năm 2019

Thứ năm, 03/01/2019

Từ ngày 1-1-2019, mức lương tối thiểu vùng mới chính thức có hiệu lực. Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng so với mức lương tối thiểu vùng năm 2018.

Trong năm 2019, tiền lương, mức hưởng BHXH cũng như mức đóng bảo hiểm của cán bộ, công chức và người lao động (NLĐ) sẽ có những sự thay đổi.

1. Lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng

Từ ngày 1-1.2019, mức lương tối thiểu (LTT) vùng mới chính thức có hiệu lực. Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức LTT vùng năm 2019 tăng từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng so với mức LTT vùng năm 2018.

Cụ thể, các doanh nghiệp (DN) thuộc vùng I áp dụng mức LTT là 4.180.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành).

Các DN thuộc vùng II áp dụng mức LTT là 3.710.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành).
 

Các DN thuộc vùng III áp dụng mức LTT là 3.250.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành);

- Các DN thuộc vùng IV áp dụng mức LTT là 2.920.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành).

2. Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức

Từ ngày 1-7-2019 mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng thêm 100.000 đồng so với năm 2018. Cụ thể, theo Nghị quyết 70/2018/QH14 do Quốc hội ban hành mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng.

Đây là căn cứ tính bảng lương, mức phụ cấp, lương hưu và các khoản trợ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, các khoản tiền lương , phụ cấp, trợ cấp… đều được tăng lên.

DO mức lương cơ sở thay đổi tăng lên nên các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức lương cơ sở cũng tăng. Cụ thể như sau:

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh.

Tăng trợ cấp một lần sau khi sinh con.

Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh.

Tăng mức lương hưu tối thiểu hàng tháng.

Tăng mức trợ cấp mai táng.

Tăng mức trợ cấp tuất hàng tháng.

Tăng trợ cấp tai nạn lao động.

3. Tăng mức lương tính đóng BHXH  bắt buộc

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định: "Mức lương tính đóng BHXH của NLĐ làm việc trong doanh nghiệp không thấp hơn mức LTT  vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường."

Mức LTT vùng năm 2019 có thay đổi tăng do đó mức lương để tính BHXH cũng tăng theo.

Cũng tại Quyết định này, tiền lương đóng BHXH của CBCCVC tính trên mức lương cơ sở, do đó khi mức lương cơ sở năm 2019 tăng thì mức đóng BHXH của CBCCVC cũng tăng theo.

4. Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT

Nghị định 149/2018/NĐ-CP , ngày 07/11/2018, của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc có hiệu lực từ 01/01/2019. Nghị định này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (người sử dụng lao động).

Trong đó, nội dung người sử dụng lao động phải công khai gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia; nghị quyết Hội nghị người lao động; việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có); việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:172
Tất cả:04670631
Đang trực tuyến:49

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn