Hải Phòng 11/06/2023

Nội dung kết luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 24

Thứ tư, 08/12/2021

       Sáng 6/12, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chủ trì Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 24 (khoá XII). Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương. Hội nghị bàn thảo các vấn đề, trong đó có các hoạt động cốt yếu của tổ chức công đoàn.

       Sau 01 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lần thứ 24 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch quan tâm sát sao đến tình hình công nhân và hoạt động công đoàn tại địa bàn mình phụ trách, các lĩnh vực, nội dung được phân công.
        Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân, lao động không chủ quan, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tích cực lao động sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Chủ động tham gia công tác tiêm phòng Covid-19 cho CNLĐ; tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại doanh nghiệp và các khu nhà trọ công nhân.
       Chủ động nắm bắt tình hình công nhân lao động, quan hệ lao động, kế hoạch trả lương, thưởng Tết cho người lao động; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ kịp thời công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia cùng chính quyền, người sử dụng lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.
        Quan tâm chỉ đạo các công đoàn ngành, địa phương xây dựng triển khai kế hoạch chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Huy động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, người lao động.
        Tăng cường công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động, đặc biệt các chính sách liên quan đến khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.
        Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
        Triển khai Kế hoạch số 135/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023, coi đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của các cấp công đoàn từ nay đến cuối nhiệm kỳ.
        Ban hành, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Nghiên cứu xác định những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2023- 2028.
      Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành định hướng hoạt động công đoàn năm 2022, thống nhất chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung chỉ đạo, thống nhất xây dựng nhiệm vụ, chương trình công tác năm, đảm bảo định hướng chung cho toàn quốc, bám sát địa bàn, tình hình thực tiễn. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn, chú trọng công tác kiểm tra tài chính, quản lý tài sản, nhất là kiểm tra cùng cấp và kiểm tra công tác thu, chi, quản lý tài chính của công đoàn cơ sở.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:122
Tất cả:03518793
Đang trực tuyến:37

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn