Hải Phòng 01/10/2023

Quy định bắt buộc về tạm ứng tiền lương cho người lao động

Thứ tư, 06/09/2023

Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019, nếu thuộc các trường hợp sau thì người sử dụng lao bắt buộc phải tạm ứng tiền lương cho người lao động:
- Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 97 Bộ Luật Lao động 2019, đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương qua thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.
- Theo quy định tại khoản 2, Điều 101 Bộ Luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên, song tối đa không quá 1 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. 
- Căn cứ quy định tại Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 (được hướng dẫn tại Điều 65, Điều 66, Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP), người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ hằng năm.

- Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 128 Bộ Luật Lao động 2019, trong trường hợp người lao động bị tạm đình chỉ công việc, thì được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:2273
Tất cả:03787518
Đang trực tuyến:68

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn