Hải Phòng 30/11/2023

Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức giữ chức vụ quản lý

Thứ tư, 26/10/2022

Ngày 18/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm:

* Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:
- Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội;
- Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
- Thứ trưởng, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ;
- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;
- Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;
- Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật;
- Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các Ban đảng của Thành ủy Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;
- Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.
* Công chức được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Nguyên tắc thực hiện, cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định này nhưng phải bảo đảm tuổi nghỉ hưu không vượt quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.
Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:3108
Tất cả:04005517
Đang trực tuyến:95

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn