Hải Phòng 19/04/2024

Thành phố Hải Phòng 65 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển (13-5-1955 – 13-5-2020)

Thứ tư, 13/05/2020

Hải Phòng là vùng đất đầu sóng, ngọn gió, “phên dậu” phía Đông của đất nước, có vị thế chiến lược trong toàn bộ tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Người Hải Phòng với tinh thần yêu nước nồng nàn, tính cách dũng cảm, kiên cường, năng động, sáng tạo, đã chứng kiến và tham gia vào nhiều trận quyết chiến chiến lược trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đặc biệt với các chiến thắng trên sông Bạch Đằng: trận năm 938 của Đức Vương Ngô Quyền, trận năm 981 của Đức Vua Lê Hoàn, trận năm 1288 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã góp phần quan trọng quyết định, củng cố nền độc lập, tự chủ dân tộc Việt Nam.

       
       Năm 1870 - 1873, Bùi Viện, được vua Tự Đức giao phó, đã thực hiện việc xây dựng một bến cảng bên cửa sông Cấm mang tên Ninh Hải và một căn cứ phòng ngự bờ biển ở liền kế bên, gọi là nha Hải Phòng sứ. Khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất năm 1873-1874, tại cảng Ninh Hải, nhà Nguyễn và thực dân Pháp lập nên một cơ quan thuế vụ chung, quản lý thương mại ở vùng này gọi là Hải Dương thương chính quan phòng.
       Cuối thế kỷ thứ XIX, đầu thế kỷ thứ XX, với tư cách là “Cảng lớn của Bắc kỳ”, đầu mối giao thông quan trọng trên đường hàng hải quốc tế và là một trung tâm công nghiệp, Hải Phòng đã trở thành một trong những cái nôi đánh dấu sự ra đời của giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam đấu tranh chống lại sự áp bức dân tộc và giai cấp của thực dân tư bản Pháp. Là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước tiếp nhận và thể nghiệm Chủ nghĩa Mác-Lê nin do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào trong nước, Hải Phòng có vai trò quan trọng trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam từ những năm 1925-1930.
Đầu tháng 4-1929, tổ chức cộng sản đầu tiên ở Hải Phòng được thành lập. Tháng 4-1930, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hải Phòng được thành lập, là một trong ít những đảng bộ ra đời đầu tiên ở trong nước.
      Từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào công nhân và phong trào yêu nước của Nhân dân Hải Phòng diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết. Hải Phòng là một trong những trung tâm của phong trào cách mạng cả nước trong các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945. Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, Hải Phòng-Kiến An là nơi phong trào Việt Minh phát triển mạnh. Ngày 12-7-1945, Nhân dân Kim Sơn (Kiến Thuỵ) vùng lên lập Uỷ ban giải phóng, kháng Nhật thắng lợi. Tiếng trống Kim Sơn đã mở đầu cho quá trình khởi nghĩa từng phần, tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám 1945 ở vùng Duyên hải Bắc bộ. Theo lệnh tổng khởi nghĩa, chỉ trong vòng 10 ngày từ 15 đến 25-8-1945, chính quyền tay sai các cấp của địch ở Hải Phòng, Kiến An đã bị lực lượng cách mạng đập tan, chính quyền cách mạng được thiết lập. Nhân dân Hải Phòng cùng với Nhân dân cả nước nhất tề đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành độc lập tự do, xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Song do dã tâm xâm lược, thực dân Pháp lại gây hấn, tiến hành cuộc chiến tranh mới, quyết tâm tiêu diệt Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
      Ngày 20-11-1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ ở Hải Phòng. Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng - Kiến An đã tiến hành thành công cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện ngay trong vùng địch tạm chiếm sâu, lập nhiều chiến công xuất sắc, làm nên truyền thống “đường 5 anh dũng”, “đường 10 Quật khởi”, Sở Dầu, Cát Bi rực lửa; góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
         Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07-5-1954 đã buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong khi hầu hết các địa phương toàn miền Bắc được hưởng hòa bình, tự do thì Đảng bộ, quân và Nhân dân Hải Phòng tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường, dũng cảm trong vùng tập kết 300 ngày chuyển quân của quân đội Pháp. Nhân dân Hải Phòng - Kiến An dù còn sống trong sự o ép của kẻ thù thêm 300 ngày, vẫn náo nức chuẩn bị mọi mặt chờ ngày giải phóng. Các ngành, các đoàn thể có điều kiện thuận lợi phát triển cơ sở nhanh trong các tầng lớp nhân dân lao động, nhất là trong các nhà máy, công sở. Với phương châm "Kiên trì, thận trọng, chủ động, linh hoạt, phổ biến kịp thời" cán bộ vừa xây dựng cơ sở vừa tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân lao động, công nhân, trí thức, tiểu tư sản, đồng bào công giáo và người Hoa vừa đấu tranh vạch trần những âm mưu, hành động phá hoại cơ sở vật chất, nhà máy, công xưởng và Hiệp định Giơ-ne-vơ,....
         Từ sáng sớm ngày 13-5-1955, toàn thể Nhân dân Hải Phòng trong niềm vui hân hoan chào đón bộ đội ta tiến vào tiếp quản và giải phóng hoàn toàn thành phố thân yêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết về ngày tiếp quản thành phố Hải Phòng: “...Trải qua tủi nhục hơn 80 năm, hôm nay, Hải Phòng đã vươn mình dậy, giải phóng. Khắp phố phường cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ như hoa nở mùa xuân. Hàng vạn đồng bào, già trẻ gái trai, đủ các tầng lớp tỏa ra hoan nghênh bộ đội và cán bộ. Nét mặt mọi người sung sướng, vui mừng, như mùa xuân hoa nở. Những năm chịu đựng gian khổ, đoàn kết chiến đấu, đã kết quả vẻ vang. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng, Hải Phòng đã giải phóng hoàn toàn”. Thắng lợi lịch sử ngày 13-5-1955 là tiêu biểu của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi đó đã đi vào lịch sử hào hùng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng; là mốc son để quân và dân thành phố kế thừa, liên tục chiến đấu, xây dựng, phát triển, có những đóng góp xứng đáng cùng toàn Đảng, quân và dân cả nước giành những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa thời đại và lịch sử sâu sắc trong nửa sau thế kỷ XX và trong những năm đầu của thế kỷ XXI.
         Ngay sau ngày giải phóng thành phố và 10 năm (1955-1965), Đảng bộ, quân và Nhân dân thành phố đã khẩn trương khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, thực hiện chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần sáng tạo của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động, Hải Phòng đã đi đầu và trở thành quê hương của phong trào thi đua “Sóng Duyên hải” trong công nghiệp, “Xây dựng tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa với con chim đầu đàn là Tổ đá nhỏ ca A của nhà máy Xi măng Hải Phòng,...Trong bối cảnh đó, ngày 27-10-1962, Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) quyết định hợp nhất Hải Phòng - Kiến An thành thành phố Hải Phòng với tiềm năng đa diện, là điều kiện quan trọng để Hải Phòng phát triển và đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng cả nước.
        Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào và Cam-pu-chia, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thắng lợi to lớn trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, đặc biệt là trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, phong toả của đế quốc Mỹ, giữ vững sản xuất, ổn định đời sống, tích cực đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, cho đồng bào miền Nam tình cảm sâu sắc với tinh thần “Vì đồng bào miền Nam ruột thịt”, “Vì Đà Nẵng - Gò Công kết nghĩa” và đi đầu trong thực hiện phong trào “Thóc không thiếu cân, quân không thiếu người”, tiến lên “Thóc thừa cân, quân thừa người”, làm tròn trách nhiệm của thành phố Cảng, hoàn thành nhiệm vụ đối với đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Liên tục 11 năm (1965-1975) hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30 đợt tuyển quân (đạt 103,9% chỉ tiêu); tỷ lệ tuyển quân đạt 9,45% so với dân số. Huấn luyện và bổ sung chiến trường: Gửi đi 3 trung đoàn, 123 tiểu đoàn. Trung đoàn 5 - Yên Tử đã tổ chức huấn luyện gần 28.000 tân binh, trong đó đã có gần 22.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trên các chiến trường. Hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu được chi viện cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Kể từ trận đầu bắn rơi máy bay Mỹ trên đảo Bạch Long Vĩ (ngày 26-3-1965) đến chiến thắng oanh liệt trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối năm 1972, quân và dân Hải Phòng đã chiến đấu trên 4.000 trận, bắn rơi 317 máy bay Mỹ (có 5 chiếc B-52), bắt sống 16 giặc lái Mỹ; 8 lần bắn cháy tàu chiến địch. Xây dựng chiến tranh nhân dân trên biển, tổ chức theo dõi, rà phá, tháo gỡ 895 quả bom, thủy lôi, bảo đảm thông luồng lạch ra vào Cảng Hải Phòng để tiếp nhận sự viện trợ của bạn bè quốc tế và chi viện cho các chiến trường.
        Để ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng, Bác Hồ đã 3 lần gửi thư khen và tặng cờ luân lưu "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược"; được Đảng và Nhà nước trao tặng thành phố Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương chiến công hạng nhất và đặc biệt, năm 1985, thành phố được vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng. Lực lượng vũ trang thành phố, 66 tập thể và 17 cá nhân được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Năm 1994, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 407 bà mẹ.
         Ngay sau ngày đất nước thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, trong 10 năm 1975 - 1985, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, giành được những thành tích đáng tự hào. Trước muôn vàn khó khăn, thử thách do đất nước và thành phố vừa ra khỏi 2 cuộc chiến tranh kéo dài, với tinh thần phát huy dân chủ, dựa vào dân, thực hiện phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra”, nghiên cứu tổng kết các mô hình hay, cách nghĩ, cách làm sáng tạo từ cơ sở, Hải Phòng đã trở thành quê hương của cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp; có những bước đi đột phá trong sản xuất kinh doanh; đạt được nhiều kết quả trong khai hoang, lấn biển, chỉnh trang và quản lý đô thị. Hải Phòng đã góp phần vào quá trình hình thành đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng ta.
Hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên những chuyển biến tích cực và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt thành phố Hải Phòng đã cùng cả nước bước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trong nửa cuối những năm 80, những năm 90 của thế kỷ XX, mở ra thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.
         Từ vị trí, vai trò của thành phố, những kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới và đáp ứng yêu cầu mới, Bộ Chính trị (Khoá IX) đã ban hành Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 05-8-2003 “về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế Hải Phòng tăng trưởng khá cao, bình quân gấp 1,68 lần mức tăng chung của cả nước; năm 2017 quy mô kinh tế cao gấp 4,27 lần so với năm 2003; giá trị tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn bình quân đầu người đạt 3.694 đô la Mỹ (USD), gấp 1,54 lần bình quân chung của cả nước, tăng 5,43 lần so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá; mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; có nhiều đóng góp cho phát triển tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, liên kết vùng và phát triển kinh tế đối ngoại.
        Hải Phòng đã khẳng định được là thành phố cảng, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc; hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, có bước phát triển đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ có bước phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, dần khẳng định là một trung tâm của vùng duyên hải Bắc Bộ. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả, tỉ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, tạo chuyển biến tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng.
        Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Hải Phòng đã đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện, có tính đột phá, mở ra một thời kỳ phát triển mới: Tăng trưởng kinh tế cao và liên tục, quy mô kinh tế được mở rộng, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng sản trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng liên tục 2016 - 2020 tăng bình quân 14,94%/năm, gấp 1,42 lần mục tiêu, gấp 2,1 lần giai đoạn 2011 - 2015 trở thành điểm sáng của cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tới; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh sang chiều sâu. Các ngành kinh tế đều có bước phát triển. Công nghiệp thành phố có bước chuyển biến mạnh về chất. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2020 ước đạt 89.790 tỷ đồng, gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2011 - 2015 (33.626 tỷ đồng) cơ cấu công nghiệp chuyển hướng sang công nghiệp chế biến, chế tạo, hiện đại, công nghệ cao tăng nhanh từ 16,4% năm 2015 ước lên 45,5% năm 2020. Thu hút được nhiều tập đoàn, công ty lớn hàng đầu thế giới và trong nước đầu tư với công nghệ hiện đại, tiên tiến, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tham gia mạng sản xuất toàn cầu và thúc đẩy phát triển nhanh các ngành công nghiệp hỗ trợ tạo sự chuyển biến về chất, thiết thực góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
        Các ngành dịch vụ cảng biển, hàng hải, logistics, vận tải, xuất nhập khẩu phát triển nhanh; thương mại phát triển khá mạnh và toàn diện, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm lớn của cả nước; dịch vụ hàng không, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, các dịch vụ đô thị khác có bước phát triển quan trọng; ngành du lịch đang từng bước được đầu tư phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
        Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại, gắn với xây dựng nông thôn mới được thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả cao, tạo chuyển biến mạnh về diện mạo nông thôn, thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020 đạt 35.800 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhân dân đóng góp chiếm 12% (4.031 tỷ đồng). Đến năm 2019 có 100% số xã (139/139 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra trước 01 năm (bình quân cả nước có 50% số xã); năm 2020 có 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng 8 mô hình thí điểm xã nông thôn mới kiểu mẫu.
        Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, có bước phát triển đột phá, tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển của thành phố khẳng định được vai trò đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc. Tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2019 là 88.117 tỷ đồng (69 dự án), gấp 3,10 lần so với giai đoạn 2011-2015 (52 dự án, 28.395 tỷ đồng); trong đó ngân sách thành phố đầu tư 33.227 tỷ đồng, gấp 4,42 lần giai đoạn 2010-2015 (7.518 tỷ đồng). Hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều công trình giao thông trọng điểm của khu vực Bắc Bộ và cả nước, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố như: Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường nối thành phố Hạ Long - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; hai bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; cầu, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 10, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Đăng, cầu Hàn, cầu sông Hóa…
       Hạ tầng đô thị phát triển đúng với 3 hướng chiến lược với tốc độ cao, hình thành rõ nét không gian đô thị thành phố với định hướng xanh, văn minh, hiện đại, đáng sống. Hướng Đông Nam, đã và đang hình thành các khu công nghiệp lấn biển, hệ thống cảng biển, logistics, du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế, đảo thông minh Cát Hải, đặc biệt tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast. Hướng Bắc, đã hình thành kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, hoàn thành và đưa vào khai thác cầu Hoàng Văn Thụ làm cơ sở di chuyển Trung tâm hành chính - chính trị thành phố và thu hút các dự án trung tâm thương mại, nhà ở, khách sạn, trường học quốc tế; Khu đô thị, Công nghiệp và Dịch vụ VSIP với nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao, nhà ở hiện đại. Hướng Tây Nam, hình thành một số khu đô thị sinh thái, trung tâm thương mại, khu liên hợp thể thao thành phố, bệnh viện quốc tế, khách sạn 5 sao ven sông Lạch Tray, khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp tại Đồ Sơn. Chỉnh trang đô thị cũ đạt nhiều kết quả nổi bật. Công viên cây xanh Tam Bạc, công viên cây xanh Cung văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp, Công viên Rồng biển, xây dựng các trung tâm thương mại, chung cư, các Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc gắn với hình thành phố đi bộ, một số nút giao thông khác mức đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Linh và nút giao thông Nam Cầu Bính…cải tạo nâng cấp mặt đường trên 120 tuyến đường trên địa bàn các quận và một số tuyến đường tỉnh với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.
         Sự nghiệp phát triển văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, từng bước khẳng định là trung tâm của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Triển khai thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng đi trước một bước so với phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao. Hằng năm, thành phố trích ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội luôn cao hơn mức bình quân chung các tỉnh, thành phố lân cận từ 1-1,5 lần. Hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có khó khăn về nhà ở đều được hỗ trợ xây mới hoặc nâng cấp sửa chữa. Giải quyết việc làm cho 273.457 lượt lao động, vượt chỉ tiêu đề ra (tạo việc làm 260.000 lượt lao động) và tăng 7% so giai đoạn 2011-2015 (255.035 lượt lao động).
         Thành phố xây dựng, củng cố quan hệ thương mại với trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, đặc biệt là các đối tác có quan hệ FTA. Quan hệ đối ngoại với các nước, địa phương, tổ chức quốc tế trong khu vực và thế giới tiếp tục đi vào chiều sâu.
         Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, thu hẹp khoảng cách nông thôn - thành thị. Phát triển kinh tế bảo đảm gắn với củng cố, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
         Tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; có nhiều đổi mới về tổ chức và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hoạt động của các cấp chính quyền ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, hành động, đồng hành, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ thành phố tiếp tục được kiện toàn theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhân dân tin tưởng, đồng thuận, chung sức thực hiện các chủ trương, chính sách của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố để xây dựng và phát triển thành phố. Những thành tựu nên trên có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thế và lực mới để Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới, cao hơn theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.
        Bước sang năm 2020, do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới và trong nước đã ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu phát triển KT-XH của thành phố. Song, với chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng sự đoàn kết, thống nhất của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố được kiểm soát tốt; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý I đạt 14,90% là mức tăng cao so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước; tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
        Phát huy truyền thống vẻ vang được hội tụ từ hàng ngàn năm của miền đất và con người Hải Phòng; truyền thống Trung dũng - Quyết thắng trong đấu tranh cách mạng và năng động, sáng tạo qua 65 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển thành phố; dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng và phát triển Thành phố trở thành thành phố gương mẫu của cả nước như lời Bác Hồ đã căn dặn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định, tiếp tục đóng góp xứng đáng trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới.
 
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:2691
Tất cả:04483043
Đang trực tuyến:77

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn