Hải Phòng 18/05/2024

Thể lệ Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023

Thứ hai, 17/04/2023

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần bảo vệ tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc nghiên cứu quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng và hình thành mạng lưới rộng khắp tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Thời gian gửi bài dự thi: Tới hết ngày 15/6/2023 (Tính theo dấu bưu điện).
Địa điểm gửi bài dự thi: Trường Chính trị Tô Hiệu, Số 01 Đường Nguyễn Bình, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
Liên đoàn Lao động thành phố kính gửi tới các đồng chí Thể lệ Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023 do Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức.


(K-B)
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1193
Tất cả:04580899
Đang trực tuyến:105

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn