Hải Phòng 11/06/2023

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề

Thứ ba, 31/05/2022

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương năm 2022" nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tôn vinh những nghệ sĩ, tác giả có những sáng tạo nghệ thuật về biên giới quốc gia. Đồng thời quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mời các đồng chí và các bạn cùng nghiên cứu thể lệ và tham gia: 

(K-B)
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:149
Tất cả:03518820
Đang trực tuyến:27

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn