Hải Phòng 23/06/2024

Thêm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Thứ hai, 10/06/2019

BHXH Việt Nam cho biết, từ tháng 6/2019, một số chính sách an sinh xã hội mới có hiệu lực. Các chính sách này có liên quan đến chế độ BHXH.

       Theo đó, Nghị định 34/2019/NĐ-CP ban hành ngày 24-4-2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22-1-2009 Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có hiệu lực từ ngày 25-6-2019.

      Ngoài các quy định về số lượng cán bộ, Nghị định còn quy định người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ BHXH, BHYT. Trước đây, tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì đối tượng này không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

      Ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả hỗ trợ BHXH và bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Cụ thể: Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16 lần mức lương cơ sở; loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở; loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.

        Được biết, tính đến hết tháng 5-2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,6 triệu người; BHXH tự nguyện là 347 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,87 triệu người; bảo hiểm y tế là 84 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số.

      Lũy kế hết tháng 5-2019, BHXH thu được 136.038 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch cả năm. Trong khi đó, ước số chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 123.230 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch cả năm.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:1183
Tất cả:04702266
Đang trực tuyến:85

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn