Hải Phòng 30/11/2023

THÔNG TƯ MỚI HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

Thứ ba, 08/02/2022

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 01/3/2022.

Theo đó, các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Thông tư này được áp dụng với các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động, bao gồm:
 
Các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Thông tư này được áp dụng với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP, bao gồm:
 
- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.
  - Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
  - Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  - Người sử dụng lao động.
  Các quy định về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Thông tư này được áp dụng với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP, bao gồm:
  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;
  - Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình;
  - Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương…
 
Thông tư này thay thế các Thông tư sau:
 
- Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 
- Thông tư số 26/2017/TTBLĐTBXH quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
        
Thông tư 28/2021 được ban hành ngày 28/12/2021 và có hiệu lực từ 01/3/2022.
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:3159
Tất cả:04005568
Đang trực tuyến:105

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn