Hải Phòng 30/11/2023

Thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế

Thứ tư, 16/12/2020

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, từ ngày 5/12/2020, cá nhân có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế.

        Đây là nội dung mới đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 5/12/2020.
      Cụ thể, điểm b, khoản 3. Điều 7 Nghị định này nêu rõ: 3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây: b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

       Trong khi trước đây, điểm a.1, khoản 1, Điều 16 Thông tưu 156/2013/TT-BTC lại quy định: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.
Như vậy, theo quy định trước đây, nếu cá nhân có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng (thuộc trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân ) thì không phải khai thuế. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 126 nêu trên, những đối tượng này vẫn phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 5/12/2020.
       Đồng thời, điểm a, c, khoản 1, Điều 8 Nghị định 126 cũng sửa đổi quy định về cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế được tự chọn khai thuế theo tháng hoặc quý. Trước đây, theo khoản 3, Điều 21 Thông tư 92/2015 thì bắt buộc cá nhân này phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.

Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:516
Tất cả:04002925
Đang trực tuyến:62

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn