Hải Phòng 11/06/2023

Thủ tục nộp Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp online

Thứ ba, 17/05/2022

Theo Công văn số 1399/LĐTBXH-VL, ngày 04/5/2022, của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động có thể được tiếp nhận và giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, quy trình tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia như sau:
Bước 1: Người lao động đăng ký tài khoản và đăng nhập trên cổng Dịch vụ công như sau:
- Tìm kiếm và chọn nộp dịch vụ công: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Nhập thông tin đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 01
- Hồ sơ đính kèm gồm:
+ Bản chụp/scan giấy tờ chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Chọn gửi Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTBXH để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
Bước 2: Cổng Dịch vụ công tự động chuyển thông tin người lao động cho cơ quan BHXH.
Bước 3: Cơ quan BHXH kiểm tra, giải quyết thông tin người lao động.
- Trường hợp 01: Nếu thông tin số sổ BHXH và một trong hai thông tin họ tên hoặc số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu không đúng với dữ liệu của cơ quan BHXH thì trả lại kết quả không hợp lệ về Cổng Dịch vụ công để hiển thị thông báo ngay khi người lao động gửi hồ sơ.
- Trường hợp 02: Nếu thông tin số sổ BHXH và một trong hai thông tin họ tên hoặc số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin chuyển đến, BHXH trả lại thông tin của người lao động cho Cổng Dịch vụ công để chuyển hồ sơ trực tuyến đến trung tâm dịch vụ việc làm.
- Trường hợp 03: Nếu người lao động chưa được chốt sổ BHXH thì cơ quan BHXH gửi lại thông báo về việc chưa chốt sổ cho Cổng Dịch vụ công để thông báo cho người lao động khi gửi hồ sơ.
 
Bước 4: Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ trình Sở LĐTBXH
Trong 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dữ liệu tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động do bảo hiểm xã hội chuyển đến, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở LĐTBXH theo đúng quy định.
Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật thông tin từ chối hồ sơ kèm theo văn bản nêu rõ lý do trên cổng Cổng dịch vụ công.
Bước 5: Sở LĐTBXH phản hồi kết quả
Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến, Sở LĐTBXH phản hồi kết quả:
- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ cập nhật trạng thái từ chối hồ sơ và đính kèm văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công để thông báo cho người lao động.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cán bộ cập nhật trạng thái Duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống sẽ gửi thông báo qua tin nhắn SMS tới người lao động, đồng thời hiển thị thông tin, văn bản liên quan trên cổng Dịch vụ công.
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:216
Tất cả:03518887
Đang trực tuyến:39

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn