Hải Phòng 13/06/2024

Tinh thần Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 bất diệt!

Thứ năm, 27/04/2023

         * Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4
        Cách đây nhiều năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi mở ra kỷ nguyên mới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tập trung sức lực, trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
         Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; Quân và dân ta đã đánh bại kẻ thù hùng mạnh, hung ác nhất của nhân loại tiên tiến; kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh 30 năm giành độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc; thắng lợi tiêu biểu về sức mạnh đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân toàn thế giới đấu tranh giành mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, cổ vũ và thôi thúc các dân tộc trên thế giới đấu tranh giải phóng dân tộc và chống chủ nghĩa thực dân mới.
        Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi mãi tự hào và biết ơn những hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chúng ta càng thêm tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào tinh thần bất khuất, trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc ta, quân đội ta. Mỗi người Việt Nam cam kết tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyền tự chủ, tự lực, đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng theo chương trình hành động đề ra thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
         * Ngày Quốc tế Lao động 01/5
        Ngày Quốc tế Lao động bắt nguồn từ năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết nêu rõ: “... Từ ngày 01/5/1886, ngày lao động của tất cả các công nhân sẽ là 8 giờ”. Sở dĩ ngày 1/5 được chọn bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Giới chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công nhân mà không thể kiếm cớ chối từ. 
         Ngày 20/6/1889, Đại hội I của Quốc tế Cộng sản II quyết định lấy ngày 01/5 hằng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản. Vào ngày 01/5/1890, lần đầu tiên Ngày Quốc tế Lao động 01/5 được tổ chức trên quy mô thế giới.
        Tại nước ta, sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt Nam đã lấy ngày 01/5 hằng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, giành những quyền lợi kinh tế - xã hội.
         Ngày nay, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 đã trở thành ngày hội của nhân dân lao động Việt Nam, ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
          Hòa chung không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, ngày Quốc tế Lao động 1/5 là dịp để giai cấp công nhân nói chung, CNVCLĐ thành phố Hải Phòng nói riêng ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.
Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, đây là dịp thiết thực để cổ vũ, động viên đoàn viên, CNVCLĐ thành phố noi gương, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:270
Tất cả:04670729
Đang trực tuyến:29

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn