Hải Phòng 01/12/2023

TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM: ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023

Thứ năm, 10/11/2022

Ngày 9/11/2023, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải ký thông báo số 704/TB-TLĐ về định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2023.

CHỦ ĐỀ: “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.
11 CHỈ TIÊU:
Phát triển tăng thêm 1.100.000 đoàn viên công đoàn; thành lập 1.282 CĐCS tại DN có từ 25 CNLĐ trở lên;
Giới thiệu 194.715 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam;
Thành lập mới Ban nữ công quần chúng ở 1.115 công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp: 1.195 đơn vị;
Kiểm tra tài chính tại công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước: 400 đơn vị;
Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 69.644 cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị người lao động tại 3.233 doanh nghiệp nhà nước và 35.421 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước;
Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 3.233 doanh nghiệp nhà nước và 43.497 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước;
Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 1.648 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn (ký lần đầu tiên);
Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca ở 3.797 doanh nghiệp theo mức quy định tại Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”;
Tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 ở 50.892 công đoàn cơ sở;
Có thêm 3.627 doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.
5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GỒM:
Một là, tập trung tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
Hai là, nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là ở khu công nghiệp, khu chế xuất; tập trung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).
Ba là, quan tâm tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của CBCCVCLĐ; chủ động dự báo tình hình để đề ra các giải pháp hoạt động công đoàn phù hợp và đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là liên quan đến việc thực thi các chính sách, chế độ liên quan quyền lợi NLĐ và hoạt động CĐ; vận động NLĐ tiêm nhắc lại các liều vaccine phòng chống Covid-19 đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh Covid-19; tổ chức thương lượng, đối thoại với NSDLĐ để đảm bảo quyền lợi của NLĐ, trong đó quan tâm nội dung việc làm, thu nhập, đời sống, bữa ăn ca NLĐ.
Bốn là, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNLĐ ở những nơi đã thành lập CĐ, nhất là các DN ở KCN, KCX, KKT, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và những địa bàn tập trung đông DNp. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ CĐCS, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ mới, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, kỹ năng đối thoại, thương lượng.
Năm là, tiếp tục vận động đoàn viên, NLĐ tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức thi đua trên các công trình trọng điểm, gắn biển các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:3868
Tất cả:04010403
Đang trực tuyến:117

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn