Hải Phòng 04/03/2024

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM DỪNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 3749/QĐ-TLĐ TỪ NGÀY 01/3/2022

Thứ tư, 02/03/2022

Ngày 01/3/2022, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Theo Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐ VN về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 01/3/2022.
Và kể từ ngày 01/3/2022, việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (kể cả F0 tử vong) được thực hiện theo quy định về chi hỗ trợ, thăm hỏi, trợ cấp tại các Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 1/3/2022 của Tổng LĐLĐVN về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở, Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng LĐLĐVN về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn.
Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi hỗ trợ cho các đối tượng bị nhiễm COVID-19 trước ngày 01/3/2022 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng LĐLĐVN được thực hiện chậm nhất đến ngày 31/3/2022.
Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN căn cứ Quyết định này để triển khai thực hiện; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hoặc quy chế chi tiêu nội bộ tại cấp mình và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Tổng LĐLĐVN; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm rõ chủ trương, chính sách và đồng thuận trong triển khai các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn…


Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:114
Tất cả:04322109
Đang trực tuyến:65

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn