Hải Phòng 24/02/2024

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường

Thứ tư, 08/12/2021

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam
 
Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu năm 2022 có người lao động sẽ tăng lên so với năm 2021, cụ thể như sau:
 
Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường
 Tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam.
 So với tuổi nghỉ hưu năm 2021 thì tuổi nghỉ hưu năm 2022 đã được điều chỉnh tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ.
 Độ tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với NLĐ sẽ tương ứng với tháng, năm sinh như sau:
 
                     Lao động nam                      Lao động nữ
Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu
10 1961 60 tuổi 6 tháng 5 2022 9 1966 55 tuổi 8 tháng 6 2022
11 1961 6 2022 10 1966 7 2022
12 1961 7 2022 11 1966 8 2022
1 1962 8 2022 12 1966 9 2022
2 1962 9 2022 1 1967 10 2022
3 1962 10 2022 2 1967 11 2022
4 1962 11 2022 3 1967 12 2022
5 1962 12 2022 4 1967 1 2023
6 1962 1 2023        
 
Lưu ý, thời điểm hưởng lương hưu ở bảng được xác định như sau:
 - Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
- Thời điểm người lao động được nhận lương hưu là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
 
Theo quy định, Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ làm việc ở điều kiện bình thường, cụ thể:
a.  Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
b. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.
c. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
d. Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.
Đối với trường hợp này, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động năm 2022 là  55 tuổi 6 tháng đối với nam và 50 tuổi 8 tháng đối với nữ. Tương ứng với tháng, năm sinh như sau:
 
                       Lao động nam                       Lao động nữ
Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu Thời điểm sinh Tuổi nghỉ hưu Thời điểm hưởng lương hưu
10 1966 55 tuổi 6 tháng 5 2022 9 1971 50 tuổi 8 tháng 6 2022
11 1966 6 2022 10 1971 7 2022
12 1966 7 2022 11 1971 8 2022
1 1967 8 2022 12 1971 9 2022
2 1967 9 2022 1 1972 10 2022
3 1967 10 2022 2 1972 11 2022
4 1967 11 2022 3 1972 12 2022
5 1967 12 2022 4 1972 1 2023
6 1967 1 2023        
 
Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
 
Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ làm việc ở điều kiện bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, cụ thể: Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu.
N.T.T
Xem tin khác
Phim tài liệu Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

Notice: Undefined offset: 0 in /home/congdoan6582/public_html/includes/function/Function.php on line 2627
Lượt truy cập
Hôm nay:678
Tất cả:04293034
Đang trực tuyến:71

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn