Hải Phòng 22/05/2024

Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Thứ ba, 08/06/2021

                                                                                        Bùi Thị Ngọc
                                                          Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP

 “Đổi mới, sáng tạo là việc tạo ra và ứng dụng các thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.” - Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hải Phòng là bám sát sự định hướng, chỉ đạo của Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, linh hoạt kế thừa, vận dụng các phương pháp hiệu quả, các thành tựu của giai đoạn trước kết hợp tình hình thực tiễn, mạnh dạn triển khai các hoạt động thực sự phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. 

          Tiền đề cho sự đổi mới, sáng tạo của các cấp công đoàn thành phố
          Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01-02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi và khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường, cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, đặc biệt từ đầu năm 2020 bùng phát đại dịch Covid-19 gây suy thoái kinh tế, tác động mạnh đến sự phát triển của các quốc gia và của người dân trên toàn cầu. Trong nước xuất hiện những khó khăn thách thức mới, cùng những hạn chế của nền kinh tế, thiên tai hạn hán bất thường đã tác động mạnh gây nhiều khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong khi độ mở của nền kinh tế cao, sức chống chịu còn hạn chế. Tuy nhiên, trên tất cả các mặt về kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển nhanh, khá toàn diện, trên hầu hết lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục gia tăng, đạt mức cao 6,8% trong năm 2016 - 2019, bình quân 5 năm 2016 - 2020, GRDP nước ta tăng gần 6%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực. Văn hóa, xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được tăng cường.
          Trong bối cảnh đó, đóng góp chung vào thành tựu phát triển của cả nước, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã khẳng định được vị thế là thành phố cảng quốc tế, là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc. Hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, đồng bộ, hiện đại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của thành phố luôn đạt 14,02%/năm, gấp 2,1 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước, quy mô kinh tế tăng gấp 2,2 lần năm 2015; GDP bình quân đầu người ước đạt 5.863 USD, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nội địa gấp 2,32 lần so với năm 2015. Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố phát triển đột phá trong nhiệm kỳ qua với tổng nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đạt mức kỷ lục, gần 44 nghìn tỷ đồng với hàng loạt công trình, dự án chiến lược theo đúng định hướng của Nghị quyết 32 và Nghị quyết 45 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; an sinh xã hội được đảm bảo, thành phố nâng mức trợ giúp các đối tượng chính sách gấp 1,4 lần quy định của Chính phủ; cấp gạch, xi măng, hỗ trợ tiền để xây dựng, sửa chữa nhà cho gần 18 nghìn gia đình chính sách.
         Trong thời gian qua, giai cấp công nhân thành phố Cảng Hải Phòng có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước. Tổ chức Công đoàn các cấp luôn luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết liệt hành động góp phần bồi đắp, gây dựng giai cấp công nhân thành phố thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa có bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm và giàu khát khao cống hiến.
          Sáng rõ đường lối, kịp thời hoạch định, khẩn trương triển khai
        Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI đề ra các chỉ tiêu cơ bản, liên quan tới giai cấp công nhân - lực lượng lao động chính của thành phố, tiêu biểu là: Giải quyết việc làm cho 5,58 vạn lượt lao động/năm; Đến năm 2025 tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 87% đến 88%; trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%. Kết nạp từ 15.000 đến 15.500 đảng viên. Hằng năm, 70% số doanh nghiệp ngoài Nhà nước có điều kiện, 100% số hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có điều kiện thành lập được tổ chức Đảng. Đồng thời chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển” và “Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại”…
Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên đề ra nhiều thách thức, đòi hỏi tổ chức công đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới trong tư duy lãnh, chỉ đạo và tổ chức hoạt động; thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho giai cấp công nhân lao động thành phố; tạo tiền đề vững chắc để giai cấp công nhân an tâm công tác và cống hiến. Đặc biệt là xác định đẩy mạnh 3 chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.
           Vượt qua khó khăn, thách thức, dần đưa Nghị quyết vào cuộc sống của đoàn viên, người lao động
         Gần nửa năm sau khi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố được ban hành, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam; song Liên đoàn Lao động thành phố đã nghiên cứu, linh hoạt triển khai một số nội dung nhằm đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ thành phố phù hợp với chỉ đạo chung và tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đổi mới tư duy trong hoạt động truyền thông, xác định nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ đoàn viên là trọng tâm then chốt. Với thông điệp truyền thông “Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, hằng năm, Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện tối thiểu 03 chiến dịch truyền thông về các hoạt động lớn của tổ chức Công đoàn vào tháng 01 (Tháng tổ chức Tết Sum vầy), tháng 5 (Tháng Công nhân) và tháng 7 (Tháng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7), trong đó xác định rõ chủ đề, nội dung hoạt động và được triển khai dưới nhiều hình thức với trọng tâm hướng về cơ sở, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.
           Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc thành lập 04 nhóm truyền thông của cán bộ công đoàn trên mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage…) theo các Khối thi đua để phổ biến, tiếp nhận, xử lý và kịp thời phản hồi thông tin. Hàng nghìn tin bài quảng bá cho các hoạt động và vị thế của tổ chức công đoàn, những tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất… đã được đăng tải trên các diễn đàn mạng xã hội trong và ngoài tổ chức công đoàn các cấp; đặc biệt được đông đảo đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố ủng hộ, chia sẻ và lan tỏa trên các trang cá nhân.
          Các cấp công đoàn thành phố tiếp tục da dạng hóa các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội với nhiều “bài viết bắt kịp xu thế”, “infographic, baner bắt mắt, nổi bật”, “video chân thực, sinh động về các vấn đề dư luận quan tâm”… Việc tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác truyền thông công đoàn đã thổi một luồng gió mới vào hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của thành phố; những hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động của tổ chức công đoàn ngày càng chạm tới trái tim của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân thành phố. Tổ chức công đoàn nhờ đó trở nên gần gũi, thân thiết và trở thành một phần tất yếu không thể thiếu đối với đoàn viên, người lao động.
           Đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động chăm lo - bắt kịp xu thế, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Từ tháng 01 - 5/2021, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động thiết thực, hiệu quả, tiêu biểu: Chuỗi hoạt động “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” 2021 với gần 7.500 suất quà, suất trợ cấp; hàng nghìn vé xe và hàng trăm chuyến xe đưa đón công nhân trong dịp Tết với tổng kinh phí là gần 8 tỉ đồng. Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” - Kết nối công nông - Từ cánh đồng tới doanh nghiệp, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho CNVCLĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với gần 30.000 suất quà là các mặt hàng nông sản (rau, củ, quả, trứng, hành, tỏi…). Tổ chức đối thoại giữa Thường trực LĐLĐ thành phố với cán bộ công đoàn cơ sở với chủ đề “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”; hoạt động giúp lãnh đạo LĐLĐ thành phố nhanh chóng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, từ đó đề ra các quyết sách hợp lý trong quá trình triển khai công việc. Tổ chức chuỗi hoạt động “Cảm ơn người lao động” nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 trong các cấp công đoàn thành phố; tổ chức các hoạt động tri ân, cảm ơn người lao động với nhiều hình thức sáng tạo như “khám và tư vấn sức khỏe miễn phí”, “tặng quà cảm ơn người lao động”, “gian hàng phúc lợi đoàn viên”, “thay dầu xe máy và tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn”… đã được đông đảo đoàn viên, người lao động đón nhận. Thực hiện chủ đề năm 2021 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, hàng trăm triệu đồng được CNVCLĐ ủng hộ dành tặng cho các xã trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu như trồng cây xanh, lắp đặt điện chiếu sáng đường quê, sân chơi cho thiếu nhi, hỗ trợ thiết bị cho các nhà văn hóa xã…
          Đổi mới, sáng tạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng - nhằm gây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở chuyên nghiệp, sáng tạo, đáp ứng được mọi yêu cầu, thách thức. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu “cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển” và “Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại” sẽ dẫn tới việc gia tăng về lực lượng lao động tại thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. Thực tế đó đề ra hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ phải thực sự sâu sát, phù hợp với từng cá nhân đoàn viên, CNVCLĐ. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở của thành phố không phải là việc mới song đào tạo như thế nào để thực sự đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới lại là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Trong tháng 3/2021, Liên đoàn Lao động thành phố đã triển khai kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung), tin học, chuyên ngành Luật văn bằng 2… cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Các lớp đào tạo được tổ chức với hình thức lớp học chia nhỏ tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cán bộ công đoàn cơ sở tham gia với số lượng đông nhất. Đây cũng là giải pháp đổi mới rõ nét, nhằm giúp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, qua đó xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh từ cơ sở.
            Đổi mới, sáng tạo góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh - nhằm giới thiệu được nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú, chất lượng cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong bài viết “Tiêu chuẩn của người đảng viên” đăng trên Báo Nhân dân, số 2093, ngày 09/12/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”­ và Người nhấn mạnh, để trở thành đảng viên tốt thì trước hết không thể không cải tạo tư tưởng. Xác định được tầm quan trọng của hạt nhân đảng viên là công nhân lao động trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Liên đoàn Lao động thành phố đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực phát triển đảng trong công nhân lao động với nhiều giải pháp cụ thể, rõ chỉ tiêu, sát thực tiễn, từng bước tháo gỡ các khó khăn trong việc giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp đảng trong đối tượng là công nhân lao động. Đặc biệt là việc kết nạp đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước - nơi chưa có tổ chức chi bộ Đảng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tiêu biểu trong tháng 4/2021, Đảng ủy - Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về Đảng và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho trên 120 cán bộ công đoàn, công nhân lao động ưu tú. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm hoàn thành chỉ tiêu giới thiệu công nhân lao động học bồi dưỡng và được xét kết nạp Đảng. Đồng thời là điều kiện để mỗi cán bộ công đoàn, công nhân lao động ưu tú xác định phương hướng, rèn luyện tốt để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
           Với phương châm “Cán bộ công đoàn phục vụ đoàn viên, tổ chức công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới”, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu triển khai sáng tạo những mô hình hoạt động hiệu quả để tổ chức công đoàn các cấp thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động, khuyến khích đoàn viên phát huy trí tuệ, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng thành phố và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 
Xem tin khác
Lượt truy cập
Hôm nay:259
Tất cả:04592237
Đang trực tuyến:28

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn